Skip to main content

Platform CB’23

Platform CB’23 heeft nationale, bouw-brede afspraken gemaakt over circulair bouwen. Met een unieke aanpak en door grote betrokkenheid vanuit de hele sector zijn in vijf jaar tijd 7 leidraden en 2 toepassingstools ontwikkeld. Download de leidraden en ga ermee aan de slag!

Wij vinden het belangrijk dat de leidraden die ontwikkeld zijn toegepast worden door de gehele bouwsector. Word lid van ons LinkedIn-kanaal en deel jouw ervaringen door @platform-cb-23 te taggen. Zo kan de Platform CB’23 community er ook van leren.

Downloads

Lexicon Circulaire bouw

Eenduidige termen en definities om dezelfde taal te spreken en op een effectieve manier aan circulair bouwen te werken.

Meten van Circulariteit

Een uniforme meetmethode om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken.

Paspoorten voor de bouw

Een eenduidige systematiek om data van bouwwerken in iedere fase van het bouwproces in dezelfde eenheden vast te leggen, met praktische toepassingstool.

Toekomstig hergebruik

Inzicht in belemmeringen en praktische handvatten voor toekomstig hergebruik en een betere verankering ervan in bouwregelgeving.

Circulair ontwerpen

Praktische hulpmiddelen waarmee je kunt afwegen welke circulaire ontwerpstrategie het beste past bij je GWW of B&U-project.

Circulair aanbesteden

Leidende principes voor circulair inkopen op organisatie- en projectniveau voor de GWW en B&U.

Over Platform CB’23

Platform CB’23 is in 2018 opgericht om vóór 2023 tot nationaal gedragen afspraken te komen over circulair bouwen (CB). Met het jaar 2023 is de periode afgelopen die Platform CB’23 zichzelf ten doel had gesteld. Het zal daarom geen nieuwe activiteiten meer ontplooien.

Ook in de nieuwe fase van de transitie naar een circulaire bouweconomie blijft harmonisatie belangrijk. Het door Platform CB’23 ontwikkelde gedachtegoed blijft via deze website ontsloten voor de gehele bouwsector. Waar mogelijk is het beheer van de ontwikkelde leidraden en tools overgedragen aan andere partijen zoals de Normcommissie Circulair bouwen.

Betrokken organisaties

Platform CB’23 is in 2018 opgericht door het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat, ondersteund door De Bouwcampus en NEN. Daarna hebben meerdere organisaties zich in de Regieraad van het platform gevoegd: Bouwend Nederland, Building Changes, Cirkelstad, FME, VERAS, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al deze partijen en de vele betrokkenen bij de totstandkoming van de leidraden blijven het gedachtegoed van Platform CB’23 in de praktijk brengen.

Unieke aanpak

Dankzij onze vernieuwende aanpak voor harmonisatie met een open en transparant proces is een mooie community van professionals ontstaan rond circulair bouwen. Platform CB’23 verbond alle schakels van de circulaire bouwketen, zowel binnen de GWW-sector als de woning- en utiliteitsbouw: van producent tot sloper, van opdrachtgever tot uitvoerder en van grote aannemer tot MKB-er en start-ups. Het maakte niet uit of iemand al jarenlang aan het pionieren was of net pas begonnen om stappen naar circulair bouwen te zetten. Alle invalshoeken waren relevant! Ook financierders, ICT-ers, intermediairs, studenten, wetenschappers en beleidsmakers leverden een waardevolle bijdrage.

Lees hier meer over onze uniek aanpak

Resultaat

Ieder jaar leverde nieuwe leidraden en implementaties op over definities, meetmethodes, materialenpaspoorten, hergebruik, ontwerpen en inkopen. Een groot aantal professionals is betrokken geweest in een actieteam, werkgroep of in de Regieraad. Ook hebben vele betrokkenen feedback gegeven tijdens openbare consultaties. In vijf jaar tijd hebben 680 deelnemers uit 240 organisaties in 18 actieteams en 33 werkgroepen en naar schatting ruim 30.000 uren in-kind geïnvesteerd. Dit heeft geleid tot 7 leidraden en 2 toepassingstools die meer dan 20.000 keer zijn gedownload. Bekijk hier de factsheet.

Deel jouw ervaringen via LinkedIn!

Wij vinden het belangrijk dat de leidraden die ontwikkeld zijn toegepast worden door de gehele bouwsector. Word lid van ons LinkedIn-kanaal en deel jouw ervaringen door @platform-cb-23 te taggen. Zo kan de actieve Platform CB’23 community er ook van leren.

Videoterugblik

Tijdens het laatste jaarevent van Platform CB’23 op 29 juni 2023 in de Titaan zijn de laatste resultaten met elkaar gedeeld en is concreet nagedacht over implementatie van het gedachtegoed. Bekijk de videoterugblik.

Bijdrage Conferentie Circulair bouwen aan morgen

Platform CB’23 was een van de negen organisatoren van de Conferentie Circulair bouwen aan morgen die op 8 december 2023 plaatsvond in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Wij kijken terug op een inspirerende middag waarbij we in een eigen deelsessie hebben verkend hoe we bouw-brede afspraken kunnen opschalen. 

Edwin van der Wel, voorzitter van de Regieraad van Platform CB’23, vertelt in deze video op welk resultaat van Platform CB’23 hij trots is en waarom hij het belangrijk vindt om mee te doen aan de conferentie. “Het is een mooi moment om te markeren dat de transitie in een andere fase komt. We hebben best wel haast om alles wat al uitbedacht is in de breedte van het werkveld toe te passen.”

Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie eindigde de conferentie met de mededeling dat het transitieteam in een vernieuwde vorm doorgaat. De organisatoren van de conferentie zullen gevraagd worden een plek in dit team in te nemen. Een mooie kans voor ons om onze erfenis goed door te geven voor ná 2023. #wordtvervolgd

Lexicon Circulaire bouw

Eenduidige termen en definities om dezelfde taal te spreken en op een effectieve manier aan circulair bouwen te werken.

Dit Lexicon is zorgvuldig opgesteld. Desondanks kunnen fouten en onvolledigheden niet worden uitgesloten. Het Lexicon mag worden gedeeld (graag zelfs!) en de inhoud mag – met bronvermelding – worden gebruikt.

Meten van Circulariteit

Een uniforme meetmethode om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken.

Downloads

Meer weten?

Deze meetmethodiek wordt door diverse markt- en overheidspartijen geïmplementeerd in projecten. De leidraad is overgedragen aan de NEN Normcommissie Circulair bouwen om door te ontwikkelen en in Europa in te brengen. Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter, Cor van Dijken, via bouw@nen.nl.


Deel jouw ervaringen door @platform-cb-23 te taggen op LinkedIn.

Paspoorten voor de bouw

Een eenduidige systematiek om data van bouwwerken in iedere fase van het bouwproces in dezelfde eenheden vast te leggen, met praktische toepassingstool.

Downloads

Meer weten?

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben deze systematiek omarmd en diverse overheids- en marktpartijen hebben ervaringen opgedaan met de implementatie ervan. Neemt voor meer informatie contact op met Wouter van Twillert, voorzitter van het actieteam dat de leidraad ontwikkeld heeft, via wouter@c-creators.org.


Deel jouw ervaringen door @platform-cb-23 te taggen op LinkedIn.

Toekomstig Hergebruik

Inzicht in belemmeringen en praktische handvatten voor toekomstig hergebruik en een betere verankering ervan in bouwregelgeving.

Downloads

Meer weten?

De leidraden Toekomstig hergebruik zijn aan diverse relevante organisaties overhandigd om verder op te pakken: Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, NEN commissie Circulair bouwen, ISSO, CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Neem voor meer informatie contact op met Wouter van den Berg, een van de werkgroeptrekkers van het actieteam dat de leidraden ontwikkeld heeft, via Wouter.vandenBerg@nebest.nl.


Deel jouw ervaringen door @platform-cb-23 te taggen op LinkedIn.

Circulair ontwerpen

Praktische hulpmiddelen waarmee je kunt afwegen welke circulaire ontwerpstrategie het beste past bij je GWW of B&U-project.

Downloads

Meer weten?

De leidraad is overhandigd aan Leren voor morgen en de Vereniging van Hogescholen om te zorgen dat het onderwijs er gebruik van gaat maken. Neem voor meer informatie contact op met Hans Wamelink, voorzitter van het actieteam dat deze leidraad heeft ontwikkeld, via J.W.F.Wamelink@tudelft.nl.

Circulair aanbesteden

Leidende principes voor circulair inkopen op organisatie- en projectniveau voor de GWW en B&U.

Downloads

Meer weten?

Met de leidende principes helpen we opdrachtgevers om vanuit hun eigen organisatie en werkprocessen circulaire keuzes te maken. Het verschil met de andere leidraden is dat inkopen niet om technische afspraken draait, maar om manieren van werken. Omdat dat organisatiebeleid is, kun je daar geen landelijke afspraken over maken. Neem contact op met Sybren Bosch, voorzitter van het actieteam dat deze leidraad heeft opgesteld, via sybren@copper8.com.