Actieteams

We naderen 2023, dit is het jaar dat bij de start van Platform CB’23 gemarkeerd werd als eindpunt. Er is besloten om het komende jaar onderwerpen op te pakken waar we eerder ook al aan gewerkt hebben. Op die manier hopen we deze in 2023 zo ver mogelijk te hebben uitgewerkt. 

Van september 2022 t/m juni 2023 gaan drie actieteams aan de slag. Natuurlijk verweeft ieder actieteam hierin de eerdere leidraden van Platform CB’23 en bestaande handreikingen m.b.t. circulariteit, bijvoorbeeld van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Zo zetten we weer een volgende stap naar een meer circulaire bouwsector.

Actiegroepen 2022-2023

Eind juni 2022 is de eerste leidraad Toekomstig hergebruik gepubliceerd. Dit seizoen worden drie onderwerpen verdiept:

  • Kwaliteitsbeoordeling en borging van elementen uit bestaande bouwwerken;
  • Productprestaties en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
  • Losmaakbaarheid.

Per onderwerp wordt een apart document geschreven wat een eerste opzet kan zijn voor een normatief document.

In juli 2021 is de eerste leidraad Circulair ontwerpen gepubliceerd. In 2022 zijn kennisdeelsessies georganiseerd. Met input uit deze sessies gaat het actieteam dit seizoen aan de slag. Speciale aandacht gaat uit naar het moment van materiaalkeuze in het ontwerpproces en verdieping van de eerder geschreven hoofdstukken over rollen en samenwerking en over randvoorwaarden voor circulair ontwerpen.

Er ligt een goede basis voor paspoorten voor de bouw. In seizoen '22-'23 worden praktijkervaringen opgedaan door middel van een implementatietraject. Heb jij een concrete pilot lopen of wil je een start maken met het opstellen van een (materiaal)paspoort maar weet je niet precies hoe? Overheids- en marktpartijen met een concrete casus kunnen zich aanmelden om met coach of zonder coach deel te nemen aan het implementatietraject. 

Werkwijze

De werkwijze is dit seizoen anders dan in eerdere jaren. Afspraken met breed draagvlak zijn nog steeds het doel. De manier waarop we voorafgaand aan de publieke consultatie input ophalen uit een bredere achterban is echter anders. In het algemeen zullen we werken in kleinere groepen en gericht deelnemers selecteren uit de aanmeldingen. 

Doordat de onderwerpen zich in een andere fase van ontwikkeling bevinden, kan de werkwijze ook per actieteam verschillen. De werkwijze staat daarom steeds beschreven bij ieder actieteam.

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de deelnemers geen financiële bijdrage gevraagd.

Vragen?

Neem contact op via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
015-2690391

Wat levert deelname mij/mijn organisatie op?

  • De mogelijkheid om een actieve en impactvolle bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld voor de bouwsector in de transitie naar een circulaire bouw;
  • Invloed op te maken afspraken en binnen het platform op te pakken vraagstukken;
  • Toegang tot actief en breed netwerk van koplopers op het gebied van circulaire bouw;
  • Toegang tot kennis en ervaring van andere deelnemers, waardoor het wiel niet steeds zelf uitgevonden hoeft te worden.
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).