Circulair inkopen

Dit actieteam is aan de slag met vragen als: Welke criteria gebruik je bij circulair inkopen? Wanneer scoor je als opdrachtgever op circulariteit? Wat betekent dat voor het inrichten van het inkoopproces en alles daaromheen?

Het actieteam Circulair Inkopen heeft een conceptleidraad opgesteld. Van 17 maart tot en met 7 april 2021 kon hier feedback op gegeven worden. De actieteams beoordelen alle opmerkingen, aanvullingen en suggesties en zullen 1 juli 2021 een definitieve versie van de leidraad presenteren.  

Afspraken maken over een integraal inkoopproces

Inkoop is een belangrijk instrument om circulaire ambities te realiseren. In principe staat er juridisch weinig in de weg om alle inkoop voor de bouw circulair te laten zijn. Maar als we echt circulair willen inkopen, zullen we bij aanbestedingen en andere inkoopprocessen integraal rekening moeten houden met elke levensfase van een bouwwerk. Dat begint met goede afstemming in de hele keten, van opdrachtgever, jurist en ontwerper tot opdrachtnemer, leverancier en sloper. Platform CB’23 wil de ruis wegnemen tussen opdrachtgevers onderling, in de interne organisatie en tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. Het platform doet dat door een leidraad te creëren waarin gezamenlijke uitgangspunten en handelingswijzen voor circulair inkopen beschreven staan. Hierbij wordt goed voor ogen gehouden dat aanbiedende partijen zich in de markt kunnen blijven onderscheiden met circulaire innovaties. 

Aandachtspunten actieteam

Aandachtspunten voor het actieteam Circulair inkopen zijn o.a.:

 • Het opstellen van een heldere, concrete definitie van circulair inkopen: wanneer is een inkoopproces circulair?
 • Zicht krijgen op welke inkoopstrategieën er zijn en onder welke voorwaarden je welke het beste kunt toepassen, rekening houdend met behoud van onderscheidend vermogen voor aanbiedende partijen.
 • Inzicht verkrijgen in hoe je een inkoopproces het beste inricht qua rollen, kennis en samenwerking.
 • Inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden waaronder je een inkoopproces optimaal circulair kunt inrichten met de scope op het hele proces inclusief monitoring.
 • Inzicht verkrijgen hoe ontwerp- en inkoopprocessen van elkaar afhankelijk zijn en elkaar kunnen versterken.
 • Integratie van het gebruik van materiaalpaspoorten en het meten van circulariteit in circulaire inkoopprocessen.
 • Nadenken hoe we deze inzichten laagdrempelig toepasbaar maken voor de sector en op relevante plekken kunnen implementeren, zoals in opleidingen.

Gewenste expertise in het actieteam

Dit actieteam richt zich op interne opdrachtgevers en inkopers en op alle andere rollen die een bijdrage kunnen/moeten leveren aan een circulair bouwwerk en de realisatie daarvan:

 • Inkopers uit de verschillende sub-sectoren (B&U, GWW), incl. inkoop(service)organisaties, beleidsmedewerkers en interne adviseurs op het gebied van inkoop/aanbesteden;
 • Adviseurs die organisaties ondersteunen bij inkoop/aanbesteding;
 • Marktpartijen uit de verschillende sub-sectoren betrokken bij aanbestedingen zoals aannemers, uitvoerders, toeleveranciers, slopers;
 • Relevante organisaties uit het onderwijs;
 • Relevante organisaties uit de kenniswereld;
 • Relevante netwerken voor maatschappelijk verantwoord inkopen in de bouw;
 • Mensen met kennis van de twee bestaande leidraden;

Werkgroepen

Werkgroepen zijn aan de slag met deze deelonderwerpen:

 • Functioneel gespecificeerd uitvragen - Voorzitter Chantal Schrijver
  Bepalen van specificaties, prestatie-eisen en detailniveau bij de verschillende aanbestedingsvormen voor verschillende typen bouwwerken
 • Circulair opdrachtgeverschap - Voorzitter Sara Rademaker
  Hoe kunnen organisaties vaststellen in hoeverre ze circulair aanbesteden, en – in een bredere scope - invulling geven aan circulair opdrachtgeverschap?
 • Randvoorwaarden voor- en natraject - Voorzitter Wouter Roemaat 
  Randvoorwaarden creëren voor succesvolle circulaire ontwerpen en aanbestedingen, van initiatief tot tweede leven. In nauwe afstemming met het actieteam circulair ontwerpen.

Bekijk het video-interview met actieteamvoorzitter Sybren Bosch

uitgangspunten van Platform CB’23

 • We werken aan sector-brede afspraken; voor de sector, door de sector
 • We gaan uit van wat er al is: we doen geen zaken dubbel, en bouwen voort op wat er al is.
 • We genereren handvatten en werken toe naar praktische, concrete resultaten.
 • Afspraken zijn dynamisch.
 • We werken transparant, met een inclusief proces.
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690998 (NEN).