Circulair ontwerpen

Dit actieteam buigt zich over vragen als: Hoe kunnen we objectief beoordeelbare criteria voor circulair ontwerpen creëren? Hoe betrek je iedereen in de keten zo effectief mogelijk bij het ontwerpproces?

Het actieteam Circulair Ontwerpen heeft een conceptleidraad opgesteld. Van 17 maart tot en met 7 april 2021 kon hier feedback op gegeven worden. De actieteams beoordelen alle opmerkingen, aanvullingen en suggesties en zullen 1 juli 2021 een definitieve versie van de leidraad presenteren.  

Afspraken maken over effectieve ontwerpprocessen

Vanuit meerdere hoeken zijn afgelopen jaren ontwerpprincipes en –strategieën ontwikkeld voor circulair ontwerpen. Platform CB’23 wil deze samenbrengen en komen tot eenduidige uitgangspunten en uitwerking van de mogelijke ontwerpstrategieën. Ontwerpers en andere betrokkenen in het ontwerpproces beschikken dan over gemeenschappelijke kaders en kennis waarmee ze optimale circulaire ontwerpoplossingen kunnen realiseren; zij begrijpen waar zij moeten beginnen, kennen referentieprojecten en benodigde data zijn makkelijk toegankelijk. Daarnaast zullen alle partners in de keten actief betrokken moeten worden zodat iedereen de plek en verantwoordelijkheid in het ontwerpproces krijgt die hij verdient. Platform CB’23 wil er met een leidraad voor zorgen dat kennis en expertise vanuit de hele levenscyclus zo effectief mogelijk wordt ingezet in het circulaire ontwerp. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ontwerpvrijheid voor aanbiedende partijen. 

Aandachtspunten actieteam

Aandachtspunten voor het actieteam Circulair Ontwerpen zijn o.a.:

 • Het opstellen van een heldere, concrete definitie van circulair ontwerpen: wanneer is een ontwerpproces circulair?
 • Zicht krijgen op welke ontwerpstrategieën er zijn en onder welke voorwaarden je welke het beste kunt toepassen, rekening houdend met ontwerpvrijheid voor aanbiedende partijen. 
 • Inzicht verkrijgen in hoe je een ontwerpproces het beste inricht qua rollen, kennis, en samenwerking.
 • Inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden waaronder je een goed ontwerpproces kunt uitvoeren, waarbij ook aandacht is voor de fasen voor en na het daadwerkelijke ontwerpen.
 • Inzicht verkrijgen hoe ontwerp- en inkoopprocessen van elkaar afhankelijk zijn en elkaar kunnen versterken.
 • Integratie van het gebruik van materiaalpaspoorten en het meten van circulariteit in circulaire ontwerpprocessen.
 • Nadenken hoe we deze inzichten op relevante plekken kunnen implementeren, zoals in opleidingen.

Gewenste expertise in het actieteam

Dit actieteam richt zich op ontwerpers en op alle andere rollen die een bijdrage kunnen/moeten leveren aan een circulair bouwwerk en de realisatie daarvan:

 • Architecten, ontwerpers en constructeurs;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Docenten en onderzoekers betrokken bij ontwerponderwijs (Bouwkunde, Civiele techniek);
 • Mensen die vormgeven in het voortraject en circulaire aspecten mee moeten nemen in een bestemmingsplan;
 • Mensen met kennis van de twee bestaande leidraden;

Werkgroepen

Werkgroepen zijn aan de slag met deze deelonderwerpen:

 • Ontwerpstrategieën - Voorzitter Charlotte Heesbeen
  Welke circulaire ontwerpstrategieën zijn er en welke kun je wanneer het beste toepassen?
 • Rollen en samenwerking - Voorzitter Marc van den Berg
  Welke rollen en informatiebehoeften zijn er in het ontwerpproces en hoe zorg je voor optimale samenwerking?
 • Randvoorwaarden in voor- en natraject - Voorzitter Thijs Huijsmans 
  Randvoorwaarden creëren voor succesvolle circulaire ontwerpen en aanbestedingen, van initiatief tot tweede leven

Bekijk het video-interview met actieteamvoorzitter Hans Wamelink

uitgangspunten van Platform CB’23

 • We werken aan sector-brede afspraken; voor de sector, door de sector
 • We gaan uit van wat er al is: we doen geen zaken dubbel, en bouwen voort op wat er al is.
 • We genereren handvatten en werken toe naar praktische, concrete resultaten.
 • Afspraken zijn dynamisch.
 • We werken transparant, met een inclusief proces.
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690998 (NEN).