Framework circulair bouwen

Framework circulair bouwen is een van de drie Afspraken Actieteams die aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier meer over de samenstelling van het actieteam en de voortgang.

Inhoud Actieteam Framework circulair bouwen

Het begrip Circulair Bouwen is nog niet geland in de bouwsector, alhoewel er veel over wordt gesproken en geschreven. Wat is het nu precies? Er is behoefte aan bewustwording, draagvlak, duidelijkheid, weten dat we over hetzelfde praten als we het hebben over circulair bouwen of de circulaire bouweconomie. Dit is niet hetzelfde als uniformiteit! Het te ontwikkelen Framework Circulair Bouwen moet een raamwerk worden dat houvast biedt bij het toepassen van circulaire principes in het bouwproces. Met als doel circulariteit voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers transparant te maken en samenwerking in de keten te bevorderen.

Verslagen

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Tijdens de eerste bijeenkomst van het actieteam Framework Circulair Bouwen lag de focus op het kennismaken en het uitwisselen van ideeën over ambities, doelen en middelen. Deze worden de komende maanden ingezet om tot een gezamenlijk resultaat te komen dat aan de gehele sector gepresenteerd kan worden. Tijdens de kennismakingsronde kwam naar voren dat deelnemers van deze sessie vaak te maken krijgen met vragen vanuit de consument betreffende circulair bouwen. Een heldere definitie ontbreekt, waardoor diverse partijen een eigen definitie hanteren, welke nogal verschillend is en steeds verder divergeert. Het is dus hoog tijd voor convergentie: (1) het formuleren van (een) duidelijke definitie(s), (2) het concreet maken van ambities en (3) het maken van afspraken. Samen met een juist begrippenkader is dit de eerste stap naar het opstellen van een raamwerk circulair bouwen. Dit raamwerk kan heel bouwend Nederland houvast bieden: theorie wordt gekoppeld aan de werkelijkheid. Een leidraad, met als uiteindelijk doel de katalysator te zijn voor innovaties, de ontwikkeling van de gehele sector en daarmee de omslag van lineaire naar circulaire economie.

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november

Deze sessie stond in het teken van de bepaling van de te hanteren definitie voor circulair bouwen. Voortbouwend op de voorgaande sessie is daarnaast ook gesproken over de manier waarop informatie over circulair bouwen aangeboden zou moeten worden en in welke hiërarchie of structuur deze verwerkt zou moeten zijn. De bijeenkomst is plenair beëindigd met de andere actieteams, waarbij duidelijk is geworden dat meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de actieteams onderling wenselijk is. Verder zijn er genoeg acties afgesproken die de deelnemers als huiswerk meenemen om de volgende sessie met voldoende input en inspiratie een volgende stap te kunnen zetten met het vervaardigen van de ‘Circulaire term-o-meter’.

Verslag derde werkbijeenkomst 11 december

Tijdens de derde sessie van Platform CB’23 is bij het Actieteam Framework een eerste stap gemaakt naar het daadwerkelijk opstellen van het framework. Voorafgaand aan de samenwerkingsronde in kleinere groepen zijn enkele praktijkvoorbeelden gepresenteerd door Stefan Dannel (C-creators) en Marjolein van Gelder (Forbo Flooring). Hierna zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het voorzet voor het framework, waarbij in eerste instantie een indeling in bouwfasen gehanteerd wordt.

De opdracht aan de deelnemers was om deze eerste versie van het framework door te lopen, waar nodig te wijzigen en aan te vullen met mogelijk ontbrekende stappen. Ook werd gevraagd om te kijken naar grootste kansen of belemmeringen en om te benoemen welke principes, definities, referenties, maatstaven en instrumenten er per fase (of: per stap in het raamwerk) nodig zijn.

Alle resultaten per werkgroep zijn op het einde van de sessie aan het gehele actieteam voorgelegd.

Op deze manier werd gezamenlijk de eerste stap naar een praktische kapstok gemaakt, waarmee duidelijk wordt wat er vanuit dit actieteam nog nodig is om circulair bouwen ten uitvoer te kunnen brengen.

Deelnemers Actieteam

Organisatie

Naam
172IMPACT Angela van Nordennen
4M Advies Jeroen Bartels
Adviesbureau voor bouwconstructies Wagemaker B.V. Rob Berentsen
AT Lawyers Fanauw Hoppe
Bam Infra Renée Munster
Betonhuis Cindy Vissering
Bewust met Hout Berdien van Overeem
Boskalis Annika Trignol
Bouwend Nederland Helen Visser
Brink Management / Advies Jesse Rudolphi
C-creators Stefan Dannel
cepezed projects Menno Rubbens
Copper8 Jeroen Verberne
De Haagse Hogeschool Ruud van Wezel
Dura Vermeer Adèle Elemans
Economisch Instituut voor de Bouw Samira Errami
Fakro Nederland BV Luc Bonnet
Forbo Flooring Marjolein van Gelder
Forbo Flooring B.V. Bregje Smulders
Humble Buildings Julian Loef
Koninklijke Mosa bv Stijn Rutten
KWS Evelien Ploos van Amstel
Platform CB'23 Remco Spiering
ProRail Katja Nelissen
Rijksvastgoedbedrijf Marten de Bruin
Rockdôme BV Fred Braaksma
RWS Win Leendertse
Stadsruim B.V. Birgit Hopff
Tauw bv Rianne van der Veen
Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen BV Johan Riezebos
TU Delft/ Cirkelstad Ellen van Bueren
Unie van Waterschappen Koos Bok
Unie van Waterschappen Meinke Schouten
Urban Climate Architects Dennis Hauer
We-Boost Transitions Wiebe Zijlstra

Planning

 • 4 oktober 2018 - werkbijeenkomst
 • 5 november 2018 - werkbijeenkomst
 • 11 december 2018 - werkbijeenkomst
 • 31 januari 2019 - werkbijeenkomst
 • 7 maart 2019 - werkbijeenkomst
 • April 2019 (precieze datum n.t.b.) - Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement + start openbare ‘commentaarperiode’ op draft. Iedereen krijgt dus de mogelijkheid om feedback te geven op de resultaten en plannen.
 • Mei 2019 (precieze datum n.t.b.) – einde ‘commentaarperiode’
  11 Juni 2019 - 6e werkbijeenkomst en aansluitend afronding leidraad

Organisatie

NEN organiseert dit Afspraken Actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vinden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Investering

Platform CB’23 vraagt de volgende investering van deelnemende organisaties:

 • Afvaardiging van tenminste één medewerker met proactieve participatie in de platformactiviteit(en)
 • Actieve inbreng van kennis, projecten, vragen en/of netwerk

Rijkswaterstaat neemt als initiërende partij een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening. Daardoor is deelname aan een Afspraken Actieteam gratis.

De route naar eenduidig taalgebruik en heldere kaders.

Vragen? Neem contact op via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).

Initiatiefnemers

Platformbureau