Meten van circulariteit

Meten van criculariteit is een van de twee actieteams die een vervolg heeft gekregen na het opleveren van een leidraad. De focus ligt komend jaar op behoud van waarde, hoogwaardig hergebruik, schaarste en beschikbaarheid van grondstoffen. 

Inhoud Actieteam Meten van circulariteit

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van (bijv.) bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken.

Verslagen

Verslag vierde bijeenkomst (11 februari 2020)

De bijeenkomst op 11 februari werd bezocht door 24 actieteam leden en ongeveer 20 werkgroep leden die parallel aan elkaar gewerkt hebben. Het doel van deze bijeenkomst was het informeren van het actieteam en de werkgroepen de mogelijkheid geven om kennis op te halen bij de actieteam leden. Dit om de ontwikkeling van de 80% versie zo soepel mogelijkheid te laten verlopen.

De werkgroepen hebben presentaties gegeven en het actieteam dillema’s voorgelegd. Een greep uit de dillema’s die voorgelegd zijn: Dekt de ADP voldoende de lading wat betreft schaarste in een circulaire economie en zegt het voldoende over de leveringszekerheid? Hoe kun je de functionele waarde van een product uitdrukken? En hoe bepaal je het adaptieve vermogen van infra terwijl daar vooralsnog weinig kennis over lijkt te zijn?
De werkgroep testen liep tegen de beschikbaarheid van data aan om de methode te testen. Ze komen met de volgende oproep: Iedereen die een project heeft waar de methode mee getest kan worden en waarvan de data wél ter beschikking gesteld kan worden, wordt opgeroepen om contact op te nemen met de organisatie. 

Tijdens deze bijeenkomst is ook er gestemd op de volgende stelling. 

In hoeverre zou dit actieteam dat als doelstelling heeft het ontwikkelen van een kernmeetmethode voor circulariteit in de bouw, het onderwerp social fairness moeten behandelen in haar leidraad? 

De actieteamleden is gevraagd om deze stelling op dezelfde manier te behandelen als de andere onderwerpen die als kerndoel van circulair bouwen gedefinieerd zijn. De hulpvraag die deelnemers zich daarbij konden stellen om tot goed antwoord komen is: ‘In hoeverre was het verbeteren van social fairness voor u een reden om circulair te gaan bouwen?’. Na een stemming is het volgende besloten: Social fairness wordt benoemd als factor waarvan het niet ‘ten koste’ zou mogen gaan en er wordt speciaal uitgelicht welke bestaande, gedragen methode(s) er zijn die gebruikt kunnen worden in inkoop om de schending van mensenrechten in de keten inzichtelijk te maken.

Na deze presentaties en de stemming zijn de actieteam leden in kleine groepjes uit elkaar gegaan en hebben ze de werkgroepen verder kunnen helpen in hun dillema’s.

De actieteam bijeenkomst is samen met paspoorten afgesloten. Er is een korte samenvatting gegeven van de bezigheden van beide actieteams en de deelnemers van beide actieteams hebben de mogelijkheid gehad om vragen te kunnen stellen.

Verslag derde bijeenkomst (9 januari 2020)

Het hoofddoel van deze bijeenkomst was het verder helpen van de werkgroepen en dit is gedaan door gezamenlijk besluiten te nemen over de inhoudelijke voorstellen van de werkgroepen en hun verdere werkplan.

Verder hebben we deze bijeenkomst een blik geworpen op de doelen van de komende bijeenkomst en hoe we de publieke consultatie het beste vorm kunnen geven. Maar we hebben ook stil gestaan bij aanpassingen die de leidraad 2.0 kunnen verduidelijken ten opzichte van leidraad 1.0 en bij de Europese green deal die kortgeleden gepresenteerd is.  Een belangrijk onderwerp dat we hebben behandeld is de samenwerking van SBK met Platform CB’23.  Een vervolgvraag uit leidraad 1.0 was om de toegankelijkheid van data uit de NMD met SBK te bespreken. De discussie over óf deze data breder beschikbaar wordt, zal bij SBK plaatsvinden. Daartoe heeft SBK het actieteam gevraagd om een stuk op te stellen dat verdere toelichting geeft bij deze vraag. Mantijn van Leeuwen bereidt hiervoor als voorzitter van het actieteam een stuk voor.

Na dit gedeelte hebben de werkgroepen hun voorstellen en eventuele vraagstukken gepresenteerd. In de onderstaande afbeelding zijn de voorstellen, openstaande vragen en de bijbehorende besluiten gepresenteerd. 

Klik voor vergroting

Met behulp van deze scopes en de prioritering hierin zullen de werkgroepen hard aan de slag om de komende periode de leidraad 2.0 verder uit te werken.

Verslag tweede bijeenkomst (18 november 2019)

Maandag 18 november vond de tweede bijeenkomst plaats. Het hoofddoel van de werkgroepbijeenkomst was het vaststellen van de scopes van de verschillende werkgroepen.

Voordat de deelnemers aan de slag gingen om de scopes uit te werken is er in de bijeenkomst aandacht besteed aan de belangrijkste besluiten uit leidraad 1.0 en de werkwijze voor de komende maanden. Naast deze punten is er ook een overzicht gegeven van actualiteiten die relevant zijn voor de werkgroepen, zoals de ontwikkelingen op het gebied van internationale normalisatie, de monitor circulaire economie van het PBL, de activiteiten van het transitieteam circulaire bouw, en de samenwerking tussen Platform CB’23 en SBK.

Na dit plenaire gedeelte zijn de werkgroepen uit elkaar gegaan om de scopes van de werkgroep vast te leggen en een planning voor de komende periode te maken. Deze scopes zijn gepresenteerd aan de gehele werkgroep en na een gezamenlijke discussie hebben de werkgroepen de volgende scopes vastgelegd.

Klik voor vergroting

Met behulp van deze scopes en de prioritering hierin zullen de werkgroepen hard aan de slag om de komende periode de leidraad 2.0 verder uit te werken.

Verslag startbijeenkomst

De sessie begon met een gezamenlijke aftrap, waarbij o.a. de coördinatoren en voorzitters van de actieteams aan de groep werden voorgesteld. Verder kwamen onder andere de visies en ambities voor het komende jaar aan bod. Daarnaast is ook gesproken over de werkwijze en planning die dit jaar gehanteerd zal worden, met een toelichting op de punten die specifiek veranderd zijn ten opzichte van het voorgaande traject van Platform CB’23 in 2018-2019.

Na de algemene introductie zijn de deelnemers van het actieteam meten van circulariteit apart verder gegaan en onder leiding van Aim at Art hebben de deelnemers met elkaar kennis gemaakt. In kleine groepjes zijn de deelnemers uit elkaar gegaan en hebben ze, aan de hand van kunst hangende in het NEN-gebouw, nagedacht over de visie die de deelnemers hebben voor het actieteam ‘Meten van Circulariteit in de bouw 2019-2020’.
Vervolgens hebben de deelnemers hun ambitie voor het actieteam ‘Meten van circulariteit’ in een zin samengevat en gepresenteerd. Alle deelnemers hebben de mogelijkheid gehad om hun prioriteiten wat betreft de werkgroep-thema’s te delen door deze op posters te schrijven waarna deze later door de werkgroepen zijn behandeld.

Onder leiding van AimAtArt hebben de verschillende werkgroepdeelnemers kennis gemaakt en onderling werkafspraken afgesproken. De komende periode gaan de werkgroepleden aan de slag om alvast een eerste stap te kunnen zetten richting een vernieuwde leidraad. 18 november komen de werkgroepdeelnemers weer bij elkaar.

Deelnemers actieteam

 • ABT bv
 • Antea Group
 • Arcadis
 • Arup
 • AT Lawyers
 • Ballast NedamBAM
 • BNABoskalis
 • Boskalis Nederland B.V.
 • Cascade vereniging van zand- en grindproducenten
 • C-creators
 • Centrum Hout
 • DCBAdvies Duurzaam & Circulair Bouwen Advies
 • DE MAR BLOCK2BUILD B.V.
 • EY
 • Flux Partners
 • FME
 • FSC Nederland
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Utrecht
 • Heijmans
 • Houtwerf
 • KNB
 • LBP|SIGHT
 • Lievense Bouw/Infra/Milieu
 • lksvdd architecten
 • Merosch
 • Movares
 • NIBE
 • NVTB
 • Ooms Architecten
 • Optimal Planet
 • PBL Planbureau voor de leefomgeving
 • Peutz
 • Pioneering
 • PRé Sustainability
 • Primum
 • ProRail
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • RAU & Madaster
 • rendemint bv
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • Rijnboutt
 • RIVM
 • ROCKWOOL B.V.
 • Roelofs
 • Royal HaskoningDHV
 • RWS partner in wonen
 • Sant Verde BV
 • SBK/NMD
 • SGS Search
 • Smart Building Design
 • Stichting Stimular
 • Stroomversnelling
 • Strukton worksphere
 • Sweco
 • Ter Steege Advies & Innovatie
 • TNOTU Delft - Faculteit Bouwkunde
 • Unica
 • Unilin panels
 • Universiteit Twente
 • VELUX Nederland
 • Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform
 • VMRG
 • W/E adviseurs
 • Waterschap rivierenland
 • Wienerberger BV
 • Woonstad Rotterdam
 • Xidoor

Planning

 • 07-10-2019

  Actieteambijeenkomst

 • 18-11-2019

  Werkgroepbijeenkomst

 • 09-01-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 11-02-2020

  Actieteambijeenkomst

 • 12-03-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 12-05-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 11-06-2020

  Actieteambijeenkomst

 • Maart 2020

  Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement
  + feedback verzamelen op 80% versie

 • Juli 2020

  Presentatie documenten op jaarevenement

Organisatie

NEN organiseert dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vinden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Investering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:
• Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk etc.
• Op een positieve en actieve wijze participeren; aanwezig zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voorbereiden.

De duur van de bijeenkomsten bedraagt een halve dag (13:00 – 17:00 uur).

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteam- en werkgroepleden geen financiële bijdrage gevraagd.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).