Meten van circulariteit

Meten van criculariteit is een van de drie Afspraken Actieteams die aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier meer over de samenstelling van het actieteam en de voortgang.

Inhoud Actieteam Meten van circulariteit

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van (bijv.) bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken.

Verslagen

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Op donderdag 4 oktober zijn de leden van de Actiegroep Meten van circulariteit voor het eerst bij elkaar gekomen. Na de kennismaking is het actieteam direct de inhoud ingedoken.

 

Vanuit Platform CB’23 is het gestelde doel van dit Actieteam om randvoorwaarden op te stellen voor een geharmoniseerde meetmethode. Daarnaast is het de gedeelde ambitie om ook een voorstel te doen voor een eerste versie van een geharmoniseerde meetmethode. Een flinke uitdaging dus!

 

Het doel van deze eerste bijeenkomst was om een overzicht te creëren van alle, vanuit het perspectief van de teamleden, essentiële punten die terug moeten komen in het resultaat van dit actieteam. Zo hebben alle leden input gegeven op vier verschillende niveaus:

 • Indicator
 • Aanname
 • Data
 • Resultaten

Vervolgens zijn deze niveaus gezamenlijk gecategoriseerd in verschillende thema’s, waarbij elke lid vijf prioriteiten aan kon geven. Zo kon bepaald worden welke thema’s het meest spelen en dus als eerst behandeld zullen worden. Daar zijn deze thema's uit naar voren gekomen: wegingsfactoren en transparantie, uniforme data, waardetoekenning en niveau recycling hoog-/laagwaardig.

Een deel van de leden gaat als huiswerk aan de slag met een inventarisatie van wat er al is bij deze thema’s. Deze inventarisatie dient o.a. als input om de samenhang tussen de verschillende thema´s te visualiseren. Deze visualisatie zal bij de volgende sessie gemaakt worden.

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november

De 2e sessie van dit actieteam stond in het teken om een gezamenlijk beeld te creëren van het eindproduct. Zo is er gekeken naar de interne samenhang en externe relaties die een meetmethode zou kunnen hebben. Verder zijn er diverse besluiten genomen zoals alvast te starten met een lijst van termen en definities met betrekking tot meetmethodes, zodat verschillend gebruik van termen als ‘indicator’, ‘index’, ‘parameter’ etc. afgestemd wordt binnen de groep, maar ook om de links met andere duurzaamheidsconcepten explicieter te maken, waarbij het dan gaat om de thema’s (1) toxiciteit, (2) leefbaarheid, (3) designprincipes voor circulariteit en (met name) LCA. Tenslotte is er ook een start gemaakt om een roadmap op te stellen voor de komende bijeenkomsten.

Deelnemers actieteam

Organisatie Naam
Advieslab Jeeninga Anne Kees Jeeninga
Alba Concepts Jim Teunizen
BAM Infraconsult Jörgen de Wijs
Betonhuis Henk Schuur
BNA Alexander Pastoors
Boskalis / Ver. van Waterbouwers kees koejemans
CE Delft Marijn Bijleveld
Centrum Hout Eric de Munck
Dutch Green Building Council Edwin van Noort
Ecochain Marinus Neervoort
EcoChain Technologies Boudewijn Mos
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) Samira Errami
Ekotex Wandafwerking Victor Franke
EPEA Lars Luscuere
Heijmans Adrie van der Burgt
Kenniscentrum Hout Eric de Munck
KWS Tim Planting
Metropoolregio Amsterdam Jolein Baidenmann
Mineralz bv rob bleijerveld
Movares Sjoerd Keetels
NIBE Mantijn van Leeuwen
Optimal Planet Reinier de Nooij
PBL Planbureau voor de leefomgeving Trudy Rood
Platform CB'23 Suzanne Dietz
Platform CB'23 Joanne van 't Zelfde
PRé Sustainability Eric Mieras
Présustainability Anne   Gaasbeek
Rijksvastgoedbedrijf Stef Voermans
Rijkswaterstaat Evert Schut
Rijnboutt Femke Kamp
RIVM Joris Quik
ROCKWOOL B.V. Hans Spronken
Roelofs Robby van den Broek
Roelofs Groep Marja Coenen
SBK Piet Van Luijk
SGS INTRON Ulbert Hofstra
SGS Search BV Gert-Jan Vroege
SHR R. Klaassen
SHR Alexander Kloppenburg
VlakglasRecyclingNederland Cor Wittekoek
W/E adviseurs David Anink
Waterschapsbedrijf Limburg Anne Kees Jongkind
witteveen + bos Manfred Wienhoven

Planning

 • 4 oktober 2018 - werkbijeenkomst
 • 5 november 2018 - werkbijeenkomst
 • 11 december 2018 - werkbijeenkomst
 • 31 januari 2019 - werkbijeenkomst
 • 7 maart 2019 - werkbijeenkomst
 • April 2019 (precieze datum n.t.b.) - Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement + start openbare ‘commentaarperiode’ op draft. Iedereen krijgt dus de mogelijkheid om feedback te geven op de resultaten en plannen.
 • Mei 2019 (precieze datum n.t.b.) – einde ‘commentaarperiode’
  11 Juni 2019 - 6e werkbijeenkomst en aansluitend afronding leidraad

Organisatie

NEN organiseert dit Afspraken Actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vinden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Investering

Platform CB’23 vraagt de volgende investering van deelnemende organisaties:

 • Afvaardiging van tenminste één medewerker met proactieve participatie in de platformactiviteit(en)
 • Actieve inbreng van kennis, projecten, vragen en/of netwerk

Rijkswaterstaat neemt als initiërende partij een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening. Daardoor is deelname aan een Afspraken Actieteam gratis.

Eisen aan een uniforme meetmethode

Vragen? Neem contact op via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).

Initiatiefnemers

Platformbureau