Paspoorten voor de bouw

Paspoorten voor de bouw is een van de twee actieteams die een vervolg heeft gekregen na het opleveren van een leidraad. De focus ligt komend jaar op het verder uitwerken van paspoortformats en afspraken maken over randvoorwaarden van paspoortsystemen en datamanagementvraagstukken. 

Inhoud Actieteam Paspoorten voor de bouw

Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel. Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten. Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur en is in dit stadium van nog beperkte toepassing goed implementeerbaar.

Verslagen

Werkgroepsessie 9 januari 2020

In deze bijeenkomst hadden we een aantal doelstellingen. Ten eerste, stil staan bij de vragen ‘Waar staan we nu?’, ‘Waar willen we heen?’, en ‘Hoe komen we daar?’. Een tweede doel was om concrete stappen te maken voor de ontwikkeling van Leidraad 2.0. Om toe te werken naar de 40% versie van de leidraad is aandacht besteed aan het opvullen van de geconstateerde ‘kennisgaten’, die ontstaan door het ontbreken van de juiste expertise. Met name bij de groep van Datamanagement zorgde dit voor hinder. Daarbij werd aandacht besteed aan input, dilemma’s, bespreekpunten en hulpvragen die aan het actieteam kunnen worden voorgelegd.

Tijdens de plenaire opening maakten de werkgroepleden slim gebruik van elkaars aanwezigheid en werd op inspirerende en efficiënte wijze een legio aan vraagstukken beantwoord. Na het plenaire programma stond de rest van de middag in het teken van samenwerken binnen de werkgroepen.
Bij de plenaire afsluiting kwamen gemaakte afspraken, acties, planning en deadlines voor de aankomende tijd aan bod. Zo zijn de volgende deadlines afgesproken:

 • 23 januari leveren de kartrekkers van de werkgroepen tekst aan de rapporteur
 • 27 januari sturen de kartrekkers vraagstukken en acties op om voor te leggen aan het actieteam
 • 31 januari ontvangt het actieteam de nieuwe/meest recente versie van de leidraad.
Werkgroepsessie 18 november 2019

Op maandag 18 november 2019 heeft de eerste werkgroepsessie plaatsgevonden.

Tijdens de voorgaande sessie, de actieteamsessie van 7 oktober 2019, is besloten om in aanloop naar de werkgroepsessie de scope van de eigen werkgroep te onderzoeken en daar eerste acties aan te verbinden.

Het doel van de bijeenkomst op 18 november was daarom het specificeren van de scope per werkgroep, waarbij ook het bespreken van de tussentijdse werkzaamheden van de werkgroepen.

Verder is het aanbieden van de content aan doelgroepen een belangrijk agendapunt geweest. Er is een voorlopige indeling naar doelgroepen in categorieën gemaakt: Opdrachtgever, opdrachtnemer, paspoortbouwer, producent/fabrikant/toeleverancier. Er is gesproken over de wijze waarop het document beter moet aansluiten bij de doelgroepen en waarom & hoe dit (beter) geïmplementeerd moet worden bij de ontwikkeling van Leidraad 2.0.

Daarnaast was er een uitgebreidere toelichting van (het ontstaan van) Leidraad 1.0.

Naast het plenaire gedeelte van de sessie was er ook tijd voor het samenwerken in de werkgroepen en het plannen van de komende periode.

Op grond van de gezamenlijke discussie van alle werkgroepen is de volgende scope per werkgroep vastgelegd:

datamanagementKlik voor vergroting

Met deze toegespitste scope kunnen de werkgroepen de aandacht vestigen op het uitwerken prioriteiten in de eigen werkgroep, in aanloop naar de volgende werkgroepsessie op 9 januari.

Verslag Startbijeenkomst

Op maandag 7 oktober vond de eerste actieteambijeenkomst van het tweede traject van Platform CB’23 plaats.

De sessie begon met een gezamenlijke aftrap, waarbij o.a. de coördinatoren en voorzitters van de actieteams aan de groep werden voorgesteld. Verder kwamen onder andere de visies en ambities voor het komende jaar aan bod. Daarnaast is ook gesproken over de werkwijze en planning die dit jaar gehanteerd zal worden, met een toelichting op de punten die specifiek veranderd zijn ten opzichte van het voorgaande traject van Platform CB’23 in 2018-2019.

Na de gezamenlijke start gingen de actieteams uiteen om over te gaan tot het integratieprogramma dat voorbereid en begeleid werd door AimAtArt. Een bijzonder aspect van het programma van AimAtArt was het onder woorden brengen en daarmee bespreekbaar maken van individuele visies, invalshoeken en ambities aangaande Paspoorten voor de bouw. Dit gebeurde aan de hand van kunst die in het gebouw van NEN aanwezig is. Dit betekende dat de groep werd ingedeeld in gemixte subgroepen, die vervolgens samen op pad gingen en een route van kunstwerken in het gebouw van NEN volgden. Uiteindelijk hebben de verschillende groepjes hun kijk op het onderwerp ‘Paspoorten voor de bouw’ gepresenteerd aan de hand van het kunstwerk dat zij het meest spraakmakend vonden.

Na dit interactieve onderdeel van de middag zijn de werkgroepen binnen de actieteams verder aan de slag gegaan. Zij bespraken via posters en inspiratievellen zowel hun individuele als gezamenlijke kijk op de taak die voor het komende jaar voor hen ligt. Er werden bijvoorbeeld woordwebben opgesteld van associaties met het specifieke onderwerp van de werkgroep, maar ook werden perspectieven besproken vanuit het eigen belang bij dit onderwerp, het belang van de organisatie waar men werkt én het maatschappelijke belang.

De middag eindigde met het maken van onderlinge werkafspraken in voorbereiding op de volgende werkgroepsessie op 18 november 2019 en een korte terugblik op de middag door de voorzitter.

Met alle (nieuwe) inzichten en het enthousiasme die voortvloeien uit deze geslaagde eerste sessie kijken we uit naar wat het komende jaar gaat brengen!

Planning

 • 07-10-2019

  Actieteambijeenkomst

 • 18-11-2019

  Werkgroepbijeenkomst

 • 09-01-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 11-02-2020

  Actieteambijeenkomst

 • 12-03-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 12-05-2020

  Werkgroepbijeenkomst

 • 11-06-2020

  Actieteambijeenkomst

 • Maart 2020

  Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement
  + feedback verzamelen op 80% versie

 • Juli 2020

  Presentatie documenten op jaarevenement

Deelnemers actieteam

 • ABT
 • AM
 • Arcadis
 • BAM Infra
 • Betonhuis
 • BMBC
 • Boskalis
 • Bouwen met Staal
 • Buro Boot
 • Copper 8
 • Data & Consultancy Buro Re Use Materials bv
 • De Architekten Cie. B.V.
 • Draaijer + partners
 • EPEA
 • Excess Materials Exchange
 • FAKRO Nederland
 • Gemeente Amsterdam
 • Heijmans
 • Houtwerf BV
 • Hunter Douglas Europe BV
 • Inbo
 • Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
 • KWS Infra
 • Lievense
 • Madaster Services BV
 • Mandel Circular Buildings
 • Miscancell
 • Olaf Blaauw Consultancy
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zuid-Holland
 • Reinbouw BV
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • Sant Verde BV
 • STABU
 • Techniek Nederland
 • Universiteit Utrecht
 • VELUX Nederland B.V.
 • VMRG
 • WAM&VanDuren
 • Woningstichting Eigen Haard/Kerngroep
 • AEDES-UVIP ILS BIm in beheer
 • Xella Nederland BV

Organisatie

NEN organiseert dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vinden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Investering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.
 • Op een positieve en actieve wijze participeren; aanwezig zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voorbereiden.

De duur van de bijeenkomsten bedraagt een halve dag (13:00 – 17:00 uur).

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteam- en werkgroepleden geen financiële bijdrage gevraagd.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).