Paspoorten voor de bouw

Paspoorten voor de bouw is een van de drie Afspraken Actieteams die aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier meer over de samenstelling van het actieteam en de voortgang.

Inhoud Actieteam Paspoorten voor de bouw

Inzicht in de toegepaste bouwelementen in een bouwwerk is essentieel. Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten. Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur en is in dit stadium van nog beperkte toepassing goed implementeerbaar.

Verslagen

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Op donderdag 4 oktober zijn de leden van de Actiegroep Paspoorten voor de bouw voor het eerst bij elkaar gekomen. Met een goed gevoel kijken we terug op deze eerste bijeenkomst, waar veel positieve energie was!  

Bij de kennismakingsronde is de actieteamleden gevraagd wanneer men tevreden zou zijn met het resultaat van het actieteam. Er zat veel overlap in de antwoorden. Zo is er behoefte aan een standaard format voor het aanleveren van (materiaal)eigenschappen voor de paspoorten, duidelijkheid over wat wel/niet in het paspoort thuis hoort en een koppeling tussen vraag en aanbod van secundaire materialen en producten.

Daarnaast is nagedacht over de scope van de activiteiten binnen dit actieteam tot en met juni 2019. Volgens planning worden dan de resultaten gepresenteerd. Er bleek onder andere dat er nog behoefte is aan definitievorming rondom de term paspoorten. Ook werd de vraag gesteld of paspoorten wel de juiste term is. Bovendien is de wens dat niet alleen naar materialen wordt gekeken maar ook naar producten, objecten, et cetera.

Aan het einde van de bijeenkomst is een werkgroep van vijf personen opgericht die samen de scope verder gaan uitwerken en werkpakketten definiëren. Dit zal input zijn voor de tweede actieteamsessie op 5 november.

Deelnemers Actieteam

Organisatie Naam
Antea Group Jasper Flapper
BAM Infra Kevin Oranje
Betonhuis Constructief Prefab Taco van den Broek
Boskalis Berwich Sluer
C-creators Wouter van Twillert
de Architekten Cie. Frank Segaar
de Architekten Cie. Johan Verbrugge
Doxis Danny Worm
Doxis Dick de Vries
Eco-Elenbaas John Elenbaas
EPEA Nederland Hein van Tuijl
Excess Materials Exchange Christian van Maaren
Flux Partners Sophie van der Meer
Hunter Douglas Europe BV Martin van der Meijden
In2Waste Solutions Stefan van Alphen
K3Delta Peter Sluijs
Madaster Services Rob Oomen
Madaster Services BV Marijn Emanuel
Mineralz Harm Boer
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT Gerrit Buitenhuis
Platform CB'23 Remco Vroegop
ProRail Thomas Mohring
Provincie Overijssel en Universiteit Twente Henny ter Huerne
Rijksvastgoedbedrijf Dennis Faas
Rijksvastgoedbedrijf Bert Albers
Rijkswaterstaat Jeroen Nagel
SHR René Hillebrink
Stabilitas BV Gert Olbertijn
STABU Kyra Blankenstein
Van Meijel Automatisering Kees Boot
VMRG Mark Vavier
VMRG Stingo Huurdeman
Xella Nederland BV Seher Aydin

Planning

 • 4 oktober 2018 - werkbijeenkomst
 • 5 november 2018 - werkbijeenkomst
 • 11 december 2018 - werkbijeenkomst
 • 31 januari 2019 - werkbijeenkomst
 • 7 maart 2019 - werkbijeenkomst
 • April 2019 (precieze datum n.t.b.) - Presentatie voortgang & resultaten op openbaar evenement + start openbare ‘commentaarperiode’ op draft. Iedereen krijgt dus de mogelijkheid om feedback te geven op de resultaten en plannen.
 • Mei 2019 (precieze datum n.t.b.) – einde ‘commentaarperiode’
  11 Juni 2019 - 6e werkbijeenkomst en aansluitend afronding leidraad

Organisatie

NEN organiseert dit Afspraken Actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vinden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Investering

Platform CB’23 vraagt de volgende investering van deelnemende organisaties:

 • Afvaardiging van tenminste één medewerker met proactieve participatie in de platformactiviteit(en)
 • Actieve inbreng van kennis, projecten, vragen en/of netwerk

Rijkswaterstaat neemt als initiërende partij een belangrijk deel van de financiering voor haar rekening. Daardoor is deelname aan een Afspraken Actieteam gratis.

Eisen aan een geharmoniseerd raamwerk

Vragen? Neem contact op via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).

Initiatiefnemers

Platformbureau