Circulair inkopen

Dit actieteam is aan de slag gegaan met vragen als: Welke criteria gebruik je bij circulair inkopen? Wanneer scoor je als opdrachtgever op circulariteit? Wat betekent dat voor het inrichten van het inkoopproces en alles daaromheen?

Download hier de leidraad die door dit actieteam is opgesteld. 

Lees hier het interview met Sybren Bosch, voorzitter actieteam Circulair inkopen over de leidraad. 

Afspraken maken over een integraal inkoopproces

Circulair inkopen is een belangrijk instrument voor een circulaire bouweconomie: via inkoop kunnen opdrachtgevers veel invloed uitoefenen. De leidraad Circulair inkopen bevat leidende principes die daarbij helpen. De leidende principes kunnen in de gehele bouw (B&U en GWW) worden toegepast. Er zijn principes op zowel organisatieniveau als projectniveau.

De leidraad volgt de uitgangspunten en definities van Platform CB’23. De leidraad bouwt voort op de drie doelen van circulair bouwen uit de Leidraad meten van circulariteit: het beschermen van materiaalvoorraden, van milieu en van bestaande waarde.

Circulair inkopen vraagt om een aantal veranderingen ten opzichte van ‘regulier’ inkopen. Dat komt mede doordat voor circulaire oplossingen vaak innovatie en (keten)samenwerking nodig is. De benodigde veranderingen voor circulair inkopen zijn onder te verdelen in technisch-inhoudelijke veranderingen (bijvoorbeeld type materialen), procesmatige veranderingen (bijvoorbeeld afspraken over samenwerking) en financiële veranderingen (bijvoorbeeld een circulair verdienmodel zoals product-als-dienst).

We nodigen iedereen uit om de leidraad toe te passen in hun organisatie en bij inkooptrajecten. Mochten er vragen, suggesties of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Platform CB’23.

Samenstelling actieteam

In een intensief traject met het actieteam onder leiding van voorzitter Sybren Bosch en drie werkgroepen zijn de leidende principes uitgewerkt. 

 • Functioneel gespecificeerd uitvragen - Werkgroeptrekker Chantal Schrijver
 • Circulair opdrachtgeverschap - Werkgroeptrekker Sara Rademaker
 • Randvoorwaarden voor- en natraject - Werkgroeptrekker Wouter Roemaat

Actieteamleden

Wij bedanken alle actieteamleden voor hun bijdrage! De volgende organisaties waren lid van het actieteam 2020-2021:

 • 2BHonest
 • Agrodome Advies & Ontwikkeling
 • Alba Concepts (werkgroeptrekker)
 • Arcadis
 • AT Osborne
 • Ballast Nedam
 • BAM Infra
 • BCM Specialist
 • Betonhuis
 • Bork Groep
 • Bouwen met Staal
 • Brink Management / Advies
 • Cascade
 • Centrum Hout
 • Circonstruct
 • Support (werkgroeptrekker)
 • Copper8 (voorzitter)
 • DHM Infra
 • draaijer+partners
 • DubbeLL – Buurtontwikkelaars
 • Flux Partners
 • Forbo Flooring Systems
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • HAEVER!
 • Heijmans
 • ICSadviseurs
 • Ingenieursbureau Westenberg
 • KplusV
 • Kragten
 • Max Bögl
 • Olaf Blaauw Consultancy
 • Optimal Planet
 • PIANOo
 • Primum
 • ProRail
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rebel
 • Reinbouw
 • Rendemint
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • RIVM
 • Royal HaskoningDHV
 • RVO
 • Sallandse Wegenbouw
 • Samenwerkende Nederlandse Staalbouw
 • Sant Verde
 • SGS INTRON
 • SKH
 • Stichting Stimular
 • Stichting W/E adviseurs
 • Sweco
 • Tauw (werkgroeptrekker)
 • The Mobile Perimeter Protection Group
 • TNO
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • Turntoo
 • Unie van Waterschappen
 • Universiteit Utrecht
 • VERAS
 • VMRG
 • Wagemaker
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • We-Boost
 • Witteveen+Bos

Bekijk de video-interviews met werkgroeptrekkers en de actieteamvoorzitter

uitgangspunten van Platform CB’23

 • We werken aan sector-brede afspraken; voor de sector, door de sector
 • We gaan uit van wat er al is: we doen geen zaken dubbel, en bouwen voort op wat er al is.
 • We genereren handvatten en werken toe naar praktische, concrete resultaten.
 • Afspraken zijn dynamisch.
 • We werken transparant, met een inclusief proces.
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).