Meten van circulariteit

Meten van criculariteit is een van de drie actieteams die aan de slag zijn gegaan met het vormgeven van bouw-brede afspraken rond circulariteit. Lees hier de verslagen terug van de werkbijeenkomsten. 

Inhoud Actieteam Meten van circulariteit

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van (bijv.) bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken.

Verslagen

Verslag eerste werkbijeenkomst 4 oktober

Op donderdag 4 oktober zijn de leden van de Actiegroep Meten van circulariteit voor het eerst bij elkaar gekomen. Na de kennismaking is het actieteam direct de inhoud ingedoken.

 

Vanuit Platform CB’23 is het gestelde doel van dit Actieteam om randvoorwaarden op te stellen voor een geharmoniseerde meetmethode. Daarnaast is het de gedeelde ambitie om ook een voorstel te doen voor een eerste versie van een geharmoniseerde meetmethode. Een flinke uitdaging dus!

 

Het doel van deze eerste bijeenkomst was om een overzicht te creëren van alle, vanuit het perspectief van de teamleden, essentiële punten die terug moeten komen in het resultaat van dit actieteam. Zo hebben alle leden input gegeven op vier verschillende niveaus:

 • Indicator
 • Aanname
 • Data
 • Resultaten

Vervolgens zijn deze niveaus gezamenlijk gecategoriseerd in verschillende thema’s, waarbij elke lid vijf prioriteiten aan kon geven. Zo kon bepaald worden welke thema’s het meest spelen en dus als eerst behandeld zullen worden. Daar zijn deze thema's uit naar voren gekomen: wegingsfactoren en transparantie, uniforme data, waardetoekenning en niveau recycling hoog-/laagwaardig.

Een deel van de leden gaat als huiswerk aan de slag met een inventarisatie van wat er al is bij deze thema’s. Deze inventarisatie dient o.a. als input om de samenhang tussen de verschillende thema´s te visualiseren. Deze visualisatie zal bij de volgende sessie gemaakt worden.

Verslag tweede werkbijeenkomst 5 november

De 2e sessie van dit actieteam stond in het teken om een gezamenlijk beeld te creëren van het eindproduct. Zo is er gekeken naar de interne samenhang en externe relaties die een meetmethode zou kunnen hebben. Verder zijn er diverse besluiten genomen zoals alvast te starten met een lijst van termen en definities met betrekking tot meetmethodes, zodat verschillend gebruik van termen als ‘indicator’, ‘index’, ‘parameter’ etc. afgestemd wordt binnen de groep, maar ook om de links met andere duurzaamheidsconcepten explicieter te maken, waarbij het dan gaat om de thema’s (1) toxiciteit, (2) leefbaarheid, (3) designprincipes voor circulariteit en (met name) LCA. Tenslotte is er ook een start gemaakt om een roadmap op te stellen voor de komende bijeenkomsten.

Verslag derde werkbijeenkomst 11 december

De derde bijeenkomst van het actieteam Meten van Circulariteit vond plaats op 11 december 2018.

Het doel van de dag was om te starten met het nemen van besluiten om zo richting een methode te komen. Aan de hand van verschillende userstories werd er een overzicht geschept waar de methode aan moet voldoen wil deze goed aansluiten op de eisen en wensen van de bedoelde gebruiker.

Zo is er een begin gemaakt met besluiten welke doelen de methode gaat dienen en is er is een begin gemaakt met het prioriteren van thema’s die in de meetmethode verwerkt gaan worden. Bijvoorbeeld:
• Gebruik hernieuwbare inputstromen
• Adaptief vermogen na levenscyclus
• Materiaal efficiëntie in verhouding tot functie(s)

Om aan de slag te kunnen met de thema’s zijn er taakgroepen opgezet. Een van deze groepen zal de komende bijeenkomst een overzicht presenteren van de thema’s en hoe die zich verhouden tot de huidige LCA-methodiek. Zij zullen ook de algemene stappen van een meetmethode uitleggen en de link met milieuprestatie duidelijk maken.
Verder zijn er taakgroepen opgezet die aan de slag gaan met:
• Het ontwerpen van een prototype methode.
• Definities
• Doelen
• Data-verzameling

Er is ook besloten aandacht te geven aan een implementatieplan van de meetmethode, waarbij er gekeken zal worden naar de Bouwagenda, wat beleggers/banken van deze methode willen en wat het kennisniveau is van de uitvoerder zou moeten zijn. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden gaan we contact zoeken met koplopers uit de praktijk die niet bij het actieteam aangesloten zijn.

Tijdens deze sessie zijn er verder nog punten naar voren gekomen die meegenomen worden in de volgende sessie, zoals:
• Hoe gaan we om met hernieuwbare en niet hernieuwbare grondstoffen?
• Willen we op een circulariteitscijfer uitdrukken als milieuprestatie ja of nee?

Verslag vierde werkbijeenkomst

Het doel van bijeenkomst #4 was om geïnformeerd te worden over de voortgang van de taakgroepen en door middel van constructieve feedback de taakgroepen verder te helpen in de ontwikkeling van hun deeltaak. Er werd overeengekomen dat de besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus.

Om de taakgroepen de mogelijkheid te geven om tussen bijeenkomsten door een iteratieslag te maken is er een panel geïnstalleerd bij wie de taakgroepjes terecht kunnen voor feedback. Dit panel bestaat uit: de userstory schrijvers (BNA, MRA, RWS, RVB, Heijmans), David Anink (W/E Adviseurs), Edwin van Noort (DGBC) en Piet van Luijk (SBK). Alle deelnemers hebben aangegeven zich vertegenwoordigd te voelen door dit panel.

De taakgroep Prototype gaat door met het maken van een prototype meetmethode. De taakgroep zal voor de volgende bijeenkomst een bestaand circulair gebouw door rekenen. Er is besloten dat het prototype geen tool, maar een pure rekenmethode zal worden.

Er is besloten een nieuwe taakgroep te starten genaamd Hernieuwbaarheid. Deze gaat zich focussen op hernieuwbare/biotische grondstoffen en hoe we daar als actiegroep mee moeten omgaan in de methode. De nieuwe definitie van hernieuwbaarheid in de SBK-bepalingsmethode zal hierin meegenomen worden.

De taakgroep LCA heeft het actieteam bijgepraat over in hoeverre LCA’s momenteel geschikt zijn voor het berekenen van de milieuprestaties van circulaire producten. Besloten werd dat dit actieteam zich niet gaat richten op het verbeteren van de methodiek van de LCA en/of MPG omdat dit de taak is van andere instanties.

De werkgroep Definities is afgelopen periode aan de slag gegaan met de definities van verschillende termen die in onze actiegroep gebruikt worden. Een belangrijke bron zal de SBK-bepalingsmethode zijn.

De taakgroep Dataverzameling gaat de databeschikbaarheid onderzoeken van de thema’s die onderdeel zijn van de methode. Zij zullen onder andere onderzoeken hoe met de data omgegaan moet worden en waar deze te vinden is.

Verslag vijfde werkbijeenkomst

Tijdens de vijfde sessie hebben de taakgroepen (LCA, Adaptief Vermogen, Definities, Hernieuwbaarheid, Dataverzameling, Prototype)hun werk gepresenteerd en hebben we ons gebogen over het voorwoord en de inleiding van het 80% document.

De groep Adaptief Vermogen gaat het adaptief vermogen van een gebouw verder uitzoeken. Zij buigen zich ook over het thema levensduur en hoe dat in verhouding staat tot onze methode. Hierin nemen zij onder andere de LCA methodiek en de PEF mee.

Tijdens de 5e bijeenkomst zijn er twee nieuwe taakgroepen ontstaan. Één taakgroep gaat onderzoeken hoe er van een kernthema een indicator gemaakt gaat worden. Zij zullen de indicatoren benoemen en begrenzen. Er is ook een groep die aan de slag gaat met het thema hoogwaardigheid. Zij zullen onderzoeken of module D uit de LCA methodiek het thema hoogwaardigheid voldoende dekt binnen deze actiegroep.

In de komende weken zal nog hard worden gewerkt aan de 80% versie van de leidraad zodat deze op 9 april tijdens Building Holland gepresenteerd kan worden.

Verslag laatste werkbijeenkomst

Vandaag was de laatste bijeenkomst voor het finaliseren van de eerste versie van een geharmoniseerde meetmethode. Tijdens deze bijeenkomst kon de laatste input geleverd worden voor de uiteindelijke leidraad. Deze input bestond onder andere uit de aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie ronde. Het actieteam heeft hier gezamenlijk over gediscussieerd en de laatste beslissingen genomen. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst bestond uit het creëren van een implementatie plan en een overzicht van de nog verder uit te weken aspecten.

Mantijn en Suzanne bedanken alle teamleden voor de enorme inzet.

De waarde van het werk verricht in het platform zit niet alleen in het uitwerken van de methode, maar ook in het feit dat het een breed draagvlak heeft in de markt doordat zoveel partijen hebben meegewerkt.

Komende tijd worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet zodat op vier juli zal de leidraad gepresenteerd kan worden.

Deelnemers actieteam

 • Advieslab Jeeninga
 • Alba Concepts
 • BAM
 • Betonhuis
 • BNA
 • Boskalis
 • CE Delft
 • Centrum Hout
 • Dutch Green Building Council
 • Ecochain
 • Heijmans
 • KWS
 • Mineralz BV
 • Movares
 • MRA
 • NIBE
 • Optimal Planet
 • PBL
 • PRé Sustainability
 • Primum
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkswaterstaat
 • Rijnboutt
 • RIVM
 • ROCKWOOL BV
 • Roelofs groep
 • SBK
 • SGS INTRON
 • SGS search BV
 • SHR
 • TNO
 • UVA
 • VlakglasRecyclingNederland
 • W/E adviseurs
 • WE Boost
 • Witteveen en bos

Organisatie

NEN organiseerde dit actieteam.

Locatie

De werkbijeenkomsten vonden plaatsen op het kantoor van NEN, Vlinderweg 6 in Delft.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015 20 26 070 (De Bouwcampus).