Actieteams

Na een inventarisatie in de markt heeft Platform CB’23 twee nieuwe onderwerpen uitgekozen waarvoor sector-breed behoefte is aan afspraken: Circulair inkopen en Circulair ontwerpen.

Van oktober 2020 t/m juni 2021 gaan twee nieuwe actieteams aan de slag. In het werk van deze actieteams zullen de eerdere leidraden van Platform CB’23 en reeds bestaande handreikingen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. e.d. verweven worden. Met de nieuwe leidraden die opgeleverd worden in juli 2021 zet de bouwsector een volgende stap naar een meer circulaire bouw.

Werkwijze

Het proces dat deze actieteams zullen doorlopen is grotendeels gelijk aan de werkwijze in 2019-2020. Als verbetering daarop maken we de rol van werkgroeptrekker prominenter, we korten de sessies in en er worden tussendoor voortgangsoverleggen gepland. Aangezien we met grote groepen mensen werken in de actieteams, vinden de bijeenkomsten vooralsnog online plaats.

Voor een effectief actieteamproces werken we ook dit jaar met twee verschillende type leden binnen een actieteam, namelijk een actieteamlid en een werkgroeplid. De actieteamleden vormen gezamenlijk de brede afspiegeling van belangen in de markt. Dit is een grote groep mensen die vooraf, tussendoor en aan het eind van het traject de gelegenheid krijgt om invloed te hebben op de werkzaamheden van werkgroepleden en de inhoud van de leidraad.

Werkgroepen bestaan uit leden met specifiek voor die werkgroep benodigde kennis. Het zijn experts die gezamenlijk een aantal deelonderwerpen zullen uitwerken en een voorstel zullen voorleggen in het actieteam. Werkgroepen komen vaker bij elkaar dan het actieteam met als doel de benodigde inhoudelijke stappen te kunnen maken.

Actieteams:

 • Inschrijving staat open voor alle geïnteresseerden;
 • Deelname is gratis;
 • Deelnemer is aanwezig op 3 actieteambijeenkomsten;
 • Deelnemer is goed voorbereid bij de bijeenkomsten om op constructieve manier feedback te kunnen geven;
 • In principe kan iemand maar van één actieteam lid zijn.

Werkgroepen:

 • Per actieteam zijn 3 werkgroepen actief;
 • Deze bestaan uit een beperkte groep mensen (5-12 personen);
 • Deelname is gratis;
 • Deelnemers worden geselecteerd:
  • op basis van ervaring en kennis m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • en zodanig dat qua deelsector, rol in het bouwproces etc. een evenwichtige groep ontstaat;
 • Deelnemer is aanwezig bij 6 bijeenkomsten (3x actieteam, 3x werkgroep);
 • Deelnemer is, naast de 6 bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse werkgroepoverleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Deelnemer kan niet van meerdere werkgroepen lid zijn.

Wat levert deelname mij/mijn organisatie op?

 • De mogelijkheid om een actieve en impactvolle bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld voor de bouwsector in de transitie naar een circulaire bouw.
 • Invloed op te maken afspraken en binnen het platform op te pakken vraagstukken.
 • Toegang tot actief en breed netwerk van koplopers op het gebied van circulaire bouw.
 • Toegang tot kennis en ervaring van andere deelnemers, waardoor het wiel niet steeds zelf uitgevonden hoeft te worden. 

Samenstelling van de actieteams en werkgroepen

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, privaat en publiek, en uit kennisinstellingen en het onderwijs. De samenstelling van de actieteams en werkgroepen zal bepaald worden na sluiting van de inschrijfperiode op 23 september.

Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

De inschrijving voor de actieteams is inmiddels gesloten.

Globale planning

Drie actieteambijeenkomsten

5 oktober 2020, Januari 2021, Mei 2021

Drie werkgroepbijeenkomsten

8 oktober 2020, November 2020, Februari 2020

Presentatie 80% versie + 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2021

Presentatie documenten op jaarevenement

Begin juli 2021

 

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden.

De duur van de bijeenkomsten bedraagt 2 à 3 uur en deze zullen vooralsnog online plaatsvinden.  

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de regieraad, daarom wordt van de actieteam- en werkgroepleden geen financiële bijdrage gevraagd.

Vragen?

Neem contact op via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
015-2690998

Twee actieteams binnen Platform CB’23

Wat levert deelname op?

 • De mogelijkheid om een actieve en impactvolle bijdrage te leveren aan het creëren van een gelijk speelveld voor de bouwsector in de transitie naar een circulaire bouw
 • Invloed op te maken afspraken en binnen het platform op te pakken vraagstukken
 • Toegang tot actief en breed netwerk van koplopers op het gebied van circulaire bouw
 • Toegang tot kennis en ervaring van andere deelnemers, het wiel niet zelf uitvinden
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).