Circulair ontwerpen
afspraken over effectieve ontwerpprocessen

In 2020-2021 is een 1.0 versie geschreven van de leidraad Circulair ontwerpen. In de eerste helft van 2022 zijn kennisdeelsessies georganiseerd om toelichting te geven en vooral ook ervaringen van gebruikers op te halen. Dit is gebruikt om een 2.0 versie van de leidraad Circulair ontwerpen te schrijven.

Het actieteam Circulair ontwerpen heeft de leidraad 2.0 gereed. Bekijk de videotoelichting van actieteamvoorzitter Hans Wamelink over de wijzigingen ten opzichte van de 1.0-versie

Overhandiging leidraad Circulair ontwerpenActieteamvoorzitter Hans Wamelink overhandigde de leidraad op 29 juni '23 aan Daan de Kruijf (Leren voor Morgen) en Frank Spuij (Vereniging van Hogescholen). 

Het in hoofdstuk 5 van de leidraad geïntroduceerde kompas ecosysteem circulair ontwerpproces blijkt in de praktijk niet handzaam te zijn. Mede op basis van de ervaringen in de kennisdeelsessies is dit herzien. Ook zijn uit hetzelfde hoofdstuk de zogenaamde informatiebehoeften herzien. De wens is om dit minder generiek en juist meer specifiek voor circulair ontwerpen vorm te geven.

Ook voor hoofdstuk 6 was de behoefte om de inhoud specifieker en vanuit een circulair oogpunt te verdiepen in plaats van meer algemeen zoals het was. Daarnaast is geconcludeerd dat de Checklist voortraject goed toepasbaar is in de praktijk, maar deze is meer specifiek en handzamer gemaakt. Deze punten van aandacht heeft het actieteam opgepakt om tot een 2.0 versie van de leidraad te komen. 

Uit de enquête die begin 2022 is verstuurd, kwam de behoefte naar voren voor afspraken rondom materialisering en toxiciteit. Aangezien de ontwerpfase het bepalende moment is voor materiaalkeuzes, heeft dit actieteam ook deze thema’s opgepakt.  

Gewenste expertise in het actieteam

Naast ervaring uit het team dat leidraad 1.0 heeft geschreven, zocht het actieteam  specifiek mensen die niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van leidraad 1.0 om zo nog breder kennis en ervaring toe te voegen aan het team. Bijvoorbeeld in de rol van:

 • Architecten, ontwerpers en constructeurs;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Relevante organisaties uit het onderwijs;
 • Relevante organisaties uit de kenniswereld;
 • Inspecteurs en anderen werkzaam in bouwtoezicht en certificering;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden van Platform CB’23. 

Werkwijze

Het proces dat dit actieteam doorliep, was anders dan de werkwijze van eerdere jaren. Het aantal leden dat gedurende het hele proces was aangehaakt is beperkt, niet iedereen kon daardoor deelnemen. Dit deden we omdat het werk van dit seizoen vooral specifieke expertise vereiste en ook meer verdieping vroeg. Daarnaast was er in 2020-2021 al veel draagvlak gecreëerd door deelname van een groot aantal deelnemers.

Inschrijvers die uiteindelijk niet in de werkgroep terecht kwamen, zijn gevraagd op een andere manier input en feedback te geven. Daarnaast was uiteraard iedereen welkom om commentaar in te dienen tijdens de openbare consultatieronde in het voorjaar van 2023. 

Deelnemers droegen actief bij aan de ontwikkeling van de leidraad door middel van uitzoekwerk, discussies en schrijfwerk. Het zijn experts met specifieke kennis van theorie, praktijk en/of van behoeftes van hun achterban. Sommige experts zijn direct benaderd, anderen werden geselecteerd uit de open inschrijving, zodat zij samen een brede afspiegeling vormden van de belangen en kennis in de markt.

Deelnemers:

 • Het actieteam Circulair ontwerpen had één werkgroep;
 • Deze werkgroep bestond uit een beperkte groep mensen (10-12 personen);
 • Doordat met een compacte groep werd gewerkt, werd per expert een significante inzet verwacht;
 • Deelnemers werden geselecteerd:
  • op basis van kennis van theorie, praktijk en/of achterban m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • zodanig dat een evenwichtige groep ontstond;
 • Deelnemer was aanwezig bij zes vooraf geplande bijeenkomsten;
 • Deelnemer was, naast de zes bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse overleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Voor (een beperkt aantal) deelnemers met een uitgebreidere specifieke rol, is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten beschikbaar gesteld;
 • Deelnemer kon eventueel ook in een ander actieteam deelnemen.

Samenstelling van het actieteam

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen van Platform CB’23 wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, is ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. De samenstelling van de actieteams en werkgroepen is bepaald na sluiting van de inschrijfperiode op 24 augustus. Besluitvorming binnen actieteams vond plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

6 bijeenkomsten

September/oktober eerste bijeenkomst

Presentatie 80% versie
+ 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2023

Presentatie documenten op jaarevenement

29 juni 2023

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams werd een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden. 

De duur van de bijeenkomsten bedroeg 2 à 3 uur. Deze vonden deels op locatie en (groten)deels online plaats.  

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteam- en werkgroepleden geen financiële bijdrage gevraagd.

DOWNLOADS

Bekijk de video-interviews met werkgroeptrekkers en de actieteamvoorzitter

Archief

Benieuwd naar de vorige actieteams?
Kijk dan op deze pagina.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).