Circulair ontwerpen
afspraken over effectieve ontwerpprocessen

In 2020-2021 is een 1.0 versie geschreven van de leidraad Circulair ontwerpen. In de eerste helft van 2022 zijn kennisdeelsessies georganiseerd om toelichting te geven en vooral ook ervaringen van gebruikers op te halen. We gebruiken dit om een 2.0 versie van de leidraad Circulair ontwerpen te schrijven.

Het actieteam Crculair ontwerpen heeft een conceptleidraad 2.0 gereed. De openbare consultatieperiode is gesloten. Op donderdag 29 juni presenteert het actieteam het definitieve document tijdens het jaarevent. 

Het in hoofdstuk 5 van de leidraad geïntroduceerde kompas ecosysteem circulair ontwerpproces blijkt in de praktijk niet handzaam te zijn. Mede op basis van de ervaringen in de kennisdeelsessies zal dit worden herzien. Ook zullen uit hetzelfde hoofdstuk de zogenaamde informatiebehoeften worden herzien. De wens is om dit minder generiek en juist meer specifiek voor circulair ontwerpen vorm te geven.

Ook voor hoofdstuk 6 is de behoefte om de inhoud specifieker en vanuit een circulair oogpunt te verdiepen in plaats van meer algemeen zoals het nu is. Daarnaast is geconcludeerd dat de Checklist voortraject goed toepasbaar is in de praktijk, maar deze kan meer specifiek en handzamer gemaakt worden. Deze punten van aandacht zal het actieteam dit seizoen oppakken.

Uit de enquête die begin 2022 is verstuurd, kwam de behoefte naar voren voor afspraken rondom materialisering en toxiciteit. Aangezien de ontwerpfase het bepalende moment is voor materiaalkeuzes, zal dit actieteam ook deze thema’s oppakken.  

Gewenste expertise in het actieteam

Naast ervaring uit het team dat leidraad 1.0 heeft geschreven, zoekt het actieteam  specifiek mensen die niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van leidraad 1.0 om zo nog breder kennis en ervaring toe te voegen aan het team. Bijvoorbeeld in de rol van:

 • Architecten, ontwerpers en constructeurs;
 • Adviseurs en ingenieurs;
 • Ketenpartijen uit het gehele bouwproces: opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers, slopers;
 • Relevante organisaties uit het onderwijs;
 • Relevante organisaties uit de kenniswereld;
 • Inspecteurs en anderen werkzaam in bouwtoezicht en certificering;
 • Mensen met kennis van de bestaande leidraden van Platform CB’23. 

Werkwijze

Het proces dat dit actieteam doorloopt, is anders dan de werkwijze van eerdere jaren. Het aantal leden dat gedurende het hele proces is aangehaakt wordt beperkt, niet iedereen kan daardoor deelnemen. Dit doen we omdat het werk van dit seizoen vooral specifieke expertise vereist en ook meer verdieping zal vragen. Daarnaast is er in 2020-2021 al veel draagvlak gecreëerd door deelname van een groot aantal deelnemers.

Inschrijvers die uiteindelijk niet in de werkgroep terecht komen, zullen gevraagd worden op een andere manier input en feedback te geven. Daarnaast is uiteraard iedereen welkom om commentaar in te dienen tijdens de openbare consultatieronde in het voorjaar van 2023. Als je bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Platform CB’23 hoor je als eerste dat de consultatieperiode is gestart.

Deelnemers dragen actief bij aan de ontwikkeling van de leidraad door middel van uitzoekwerk, discussies en schrijfwerk. Het zijn experts met specifieke kennis van theorie, praktijk en/of van behoeftes van hun achterban. Sommige experts zullen direct worden benaderd, anderen worden geselecteerd uit de open inschrijving, zodat zij samen een brede afspiegeling vormen van de belangen en kennis in de markt.

Voor toekomstige deelnemers:

 • Het actieteam Circulair ontwerpen heeft één werkgroep;
 • Deze werkgroep bestaat uit een beperkte groep mensen (10-12 personen);
 • Doordat met een compacte groep wordt gewerkt, wordt per expert een significante inzet verwacht;
 • Deelnemers worden geselecteerd:
  • op basis van kennis van theorie, praktijk en/of achterban m.b.t. het specifieke onderwerp;
  • zodanig dat een evenwichtige groep ontstaat;
 • Deelnemer is aanwezig bij zes vooraf geplande bijeenkomsten;
 • Deelnemer is, naast de zes bijeenkomsten, ook tussendoor actief binnen de werkgroep door deel te nemen aan tussentijdse overleggen en verdere uitwerking en oplevering van input voor de leidraad;
 • Voor (een beperkt aantal) deelnemers met een uitgebreidere specifieke rol, zal een tegemoetkoming in de gemaakte kosten beschikbaar worden gesteld;
 • Deelnemer kan eventueel ook in een ander actieteam deelnemen.

Samenstelling van het actieteam

Draagvlak en expertise is van essentieel belang voor het succes van afspraken. Voor de samenstelling van actieteams en werkgroepen van Platform CB’23 wordt daarom steeds een gebalanceerde groep deelnemers beoogd die met elkaar de (voor het specifieke onderwerp) relevante stakeholders uit de bouwsector vertegenwoordigen. Naast vertegenwoordiging van de gehele keten, wordt ook beoogd de actieteams samen te stellen uit zowel kleine/startende, middelgrote en grote organisaties, GWW en B&U, privaat en publiek. De samenstelling van de actieteams en werkgroepen zal bepaald worden na sluiting van de inschrijfperiode op 24 augustus. Besluitvorming binnen actieteams vindt plaats op basis van consensus, waarbij -onafhankelijk van bedrijfsgrootte- elke stem even zwaar telt.

Globale planning

6 bijeenkomsten

September/oktober eerste bijeenkomst

Presentatie 80% versie
+ 3 weken openbare consultatieperiode

Maart - april 2023

Presentatie documenten op jaarevenement

29 juni 2023

Tijdsinvestering

Van alle deelnemende organisaties aan de actieteams wordt een in kind investering gevraagd:

 • Het inbrengen van relevante kennis, projectinformatie, netwerk, etc.;
 • Op een positieve en actieve wijze te participeren; aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en vooraf de bijeenkomsten voor te bereiden. 

De duur van de bijeenkomsten bedraagt 2 à 3 uur. Deze vinden deels op locatie en (groten)deels online plaats.  

Financiering

De financiering van de actieteams wordt gedragen door een aantal leden van de Regieraad, daarom wordt van de actieteam- en werkgroepleden geen financiële bijdrage gevraagd.

DOWNLOADS

Bekijk de video-interviews met werkgroeptrekkers en de actieteamvoorzitter

Archief

Benieuwd naar de vorige actieteams?
Kijk dan op deze pagina.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).