Over Platform CB’23

Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen. 

Waarom Platform CB’23?

Ons grondstoffengebruik moet enorm teruggedrongen worden. In 2023 wil de overheid daarom 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar.

Voor wie?

Platform CB’23 verbindt alle schakels van de circulaire bouwketen, zowel binnen de GWW-sector als de woning- en utiliteitsbouw: van producent tot sloper, van opdrachtgever tot uitvoerder en van grote aannemer en MKB-er tot start-ups. Het maakt niet uit of iemand al jarenlang aan het pionieren is of net pas begonnen is om stappen naar circulair bouwen te zetten. Alle invalshoeken zijn relevant! Ook financierders, ICT-ers, intermediairs, studenten, wetenschappers en beleidsmakers leveren een waardevolle bijdrage. 

Doelstelling

CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023. Het platform heeft een horizon van vijf jaar: van 2018 tot 2023. Kort genoeg om druk op de ketel te zetten en lang genoeg om tot concrete resultaten en afspraken te komen. Het platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op:

  • Het opbouwen en delen van kennis
  • Het inventariseren en agenderen van belemmeringen
  • Het opstellen van bouwsector brede afspraken

Oftewel: co-creëren, construeren en concluderen. Het beoogde resultaat is een gezamenlijke route naar circulaire afspraken.

Werkwijze

Het uitgangspunt van Platform CB’23 is dat er transparant gewerkt wordt aan uitdagingen die de deelnemers samen kiezen en oppakken. Het platform is gericht op actie, versnelling en opschaling met een zo breed en relevant mogelijk draagvlak uit de sector. Het bouwt voort op bestaande kennis en ervaringen, in samenwerking met relevante circulaire initiatieven.

De Regieraad verbindt alle activiteiten met elkaar en zorgt ervoor dat kennis onderling gedeeld wordt. Daarnaast inventariseert en selecteert zij de onderwerpen op het gebied van circulair bouwen waar een actieteam mee aan de slag kan. 

Wat is de relatie van Platform CB'23 tot het Transitieteam Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie?

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. Deze agenda is opgesteld door het Transitieteam waarin experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen zitting hebben. Het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie van het Transitieteam geeft hier uitwerking aan en het Transitieteam neemt daarbij de rol van Rijksadviseur op zich. Aangezien Platform CB’23 een aantal doelen binnen het uitvoeringsprogramma helpt realiseren, zijn er werkafspraken gemaakt tussen Platform CB’23 en het Transitieteam. Het Transitieteam reflecteert o.a. op de activiteiten en resultaten van het platform. Daarnaast legt het onderzoeksvragen neer bij Platform CB’23, maakt gebruik van input vanuit het platform en adviseert het Transitieteam het platform binnen de ontwikkelcyclus.

Regieraad

Bedrijf Persoon
Bouwend Nederland Helen Visser
Building Changes René de Kwaadsteniet
Cirkelstad Rutger Buch
De Bouwcampus Harald Versteeg
FME Rik van Berkel
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Esther 't Hoen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Mari van Dreumel
NEN Boukje van Reijn
NEN Remco Vroegop (Secretaris)
Rijksvastgoedbedrijf Crystal Ririassa
Rijkswaterstaat Edwin van der Wel (voorzitter)
Rijkswaterstaat Claartje Vorstman
VERAS Edwin Zoontjes

Stippel samen met Platform CB’23 de route uit naar circulaire afspraken in de bouw!

'Het geeft mij persoonlijk en mijn organisatie Building Changes positieve energie om binnen de Regieraad van Platform CB’23 resultaatgericht samen te werken aan heldere richtlijnen. Met elkaar maken we daadwerkelijk het verschil en geven we richting aan de transitie naar circulair bouwen.’

René de Kwaadsteniet

Building Changes

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690998 (NEN).