Updates

Platform CB'23 is transparant en beoogt draagvlak binnen de hele bouwsector, Alle afspraken en visiedocumenten die tot stand komen, worden daarom op deze website geplaatst. Een keer per jaar presenteren de actieteams hun resultaten aan deelnemers en geïnteresseerden. Neem actief deel in een actieteam en oefen invloed uit op de route naar circulair bouwen! 

29/06/2023 Terugblik jaarevent 2023

In de circulair verbouwde innovatiehub Titaan in Den Haag heeft Platform CB’23 op 29 juni 2023 haar vijfjarig bestaan gevierd. Naast de presentatie van de nieuwe leidraden werd met de meer dan 200 belangstellenden en actieve deelnemers positief terug geblikt op de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Het jaarevent was een mooie afsluiting van het beoogde eindjaar 2023. Het werk zal nu in een andere vorm worden voortgezet. Meer informatie

12/05/2023 Openbare consultatie 2023

Het actieteam Circulair ontwerpen heeft een conceptleidraad 2.0 in consultatie gehad, Paspoorten voor de bouw een 3.1 versie en actieteam Toekomstig hergebruik maar liefst vier conceptleidraden. Dank allemaal voor de verkregen feedback! Bekijk hier de conceptdocumenten waar niet meer op gereageerd kan worden. 

08/07/2022 Aankondiging actieteams 2022-2023

In 2022-2023 staan er drie onderwerpen op de planning. Dit zijn allemaal thema’s die we eerder ook hebben opgepakt, namelijk Circulair ontwerpen, Toekomstig hergebruik en Paspoorten voor de bouw. Door hier nog een jaar mee aan de slag te gaan hopen we een belangrijke stap te maken voor afronding van deze onderwerpen binnen Platform CB’23. We hebben per onderwerp gekeken welke werkvorm en welk proces het beste past. 

Tijdens het jaarevent zijn in een break-outsessie twee nieuwe onderwerpen onderzocht: demontage en CO2-reductie. Er is nu nog te weinig draagvlak om hier met een actieteam mee aan de slag te gaan. Denk jij daar anders over en heb jij er misschien zelfs een bijdrage voor over om een van deze onderwerpen tóch op te pakken? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

07/07/2022 Terugblik Jaarevent 2022

Bekijk hier het foto- en videoverslag van ons jaarevent op 30 juni 2022 in het NBC in Nieuwegein. 

30/06/2022 Leidraden gereed 

De drie actieteams Toekomstig hergebruik, Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw hebben hun leidraden gereed. Ga naar Downloads om de documenten te downloaden en ermee aan de slag te gaan. 

16/03/2022 Openbare consultatie leidraden

Van 16 maart t/m 6 april 2022 kun je feedback geven op de conceptleidraden van de actieteams Toekomstig hergebruik, Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit. Lees hier meer over de consultatie

02/11/2021 Kennisdeelsessies Circulair Ontwerpen

Platform CB’23 heeft in juli 2021 de Leidraad Circulair Ontwerpen uitgebracht. De vervolgstap is het toepassen van de tools uit de leidraad. Daarom organiseren wij van januari t/m mei 2022 een serie van vijf kennisdeelsessies waarin je aan de slag gaat met de leidraad aan de hand van een eigen, concreet project. Zo kom je meer te weten over de samenhang van de tools en kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere professionals. Tegelijkertijd bouw je mee aan een betere leidraad. Waar loop jij tegenaan in het gebruik? Welke aspecten zouden in jouw ogen verbeterd moeten worden? Met alle ervaringen kunnen we de leidraad verbeteren en verrijken. De inschrijving is gesloten.

01/07/2021 NIEUWE ACTIETEAMS 2021/2022

Na een uitvoerige inventarisatie in de markt pakt Platform CB’23 een nieuw onderwerp op waarvoor sector-breed behoefte is aan afspraken: Toekomstig hergebruik. Daarnaast zullen de afspraken van Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw worden verdiept.

Lees meer over de actieteams 2021/2022 

01/07/2021 KIJK ONLINE JAAREVENT TERUG

Op donderdag 1 juli 2021 vond het jaarevent van Platform CB'23 plaats. Tijdens de talkshow interviewde Maarten Schäffner, transitieteam circulaire bouweconomie, diverse gasten. Sybren Bosch (voorzitter actieteam Circulair Inkopen) en Hans Wamelink (voorzitter actieteam Circulair Ontwerpen) overhandigden ieder hun leidraad symbolisch aan Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam CEB. Mantijn van Leeuwen en Wouter van Twillert waren beide aanwezig om te vertellen over de nieuwe inzichten op het gebied van respectievelijk Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw waar afgelopen jaar implementatietrajecten over waren. Tot slot gaf Edwin van der Wel, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23, een vooruitblik op de plannen van Platform CB'23 na de zomer en drukte hij symbolisch een knop in om de inschrijving voor nieuwe actieteams te openen.

Lees meer over het online jaarevent

25/06/2021 LEIDRADEN ACTIETEAMS 2020-2021 GEREED

De actieteams Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen presenteren vol trots het resultaat van een jaar hard werken: hun leidraden 1.0. Beide teams zijn erin geslaagd om bouwsector-brede afspraken op te stellen omtrent circulair bouwen. Download de leidraden en bezoek 1 juli ons online event voor een uitgebreide toelichting. Via de chat kun je jouw vragen stellen aan de voorzitter van het actieteam en in een verdiepingssessie kun je met andere professionals kennis en ervaringen uitwisselen over het gebruik en implementatie van de leidraden. 

 

17/03/2021 OPENBARE CONSULTATIE LEIDRADEN CIRCULAIR INKOPEN EN CIRCULAIR ONTWERPEN

Van 17 maart t/m 7 april 2021 was de openbare consultatie voor de conceptleidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Je kon feedback geven op deze 80%-versies. De actieteams zijn trots op dit tussenresultaat dat met een brede groep uit de sector is behaald. Om te zorgen dat het nóg beter wordt en op een breed draagvlak kan rekenen, is feedback vanuit nóg meer invalshoeken belangrijk. Daarom bedanken wij iedereen die een reactie heeft gegeven voor zijn of haar bijdrage. 

10/03/2021 ENQUÊTE TER INVENTARISATIE ONDERWERPEN NIEUWE ACTIETEAMS

Jaarlijks maakt Platform CB’23 de balans op: welke vragen over circulair bouwen spelen binnen de bouwsector waar eenduidige afspraken over moeten komen? Met behulp van een enquête stelden wij een longlist aan onderwerpen op. Zo kregen we een goed beeld van waar de grootste behoeftes liggen van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen om gezamenlijk een leidraad voor te ontwikkelen. 

05/02/2021 PUBLICATIE IN HET STADSBLAD

In het Cirkelstad Stadsblad, special edition 2021, staan allerlei referenties naar circulair en inclusief bouwen. Ook Platform CB'23 komt aan bod met onder andere een interview met actieteamvoorzitters Hans en Sybren. Lees hier de publicatie

12/01/2021 IMPLEMENTATIE VAN LEIDRADEN

Op 12 januari zijn de implementatietrajecten van start gegaan van de leidraden Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw. Lees meer

28/10/2020 HANDREIKINGEN CIRCULAIR INKOPEN

Tijdens Building Holland zijn op 28 oktober twee Handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen gelanceerd. Een voor de Burger- en Utiliteitsbouw en een voor de Grond-, Weg- en Waterbouw. De handreikingen helpen opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. De Handreikingen zijn opgesteld door Copper8 in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Ze zijn hier gratis te downloaden

Handreikingen

 

27/10/2020 GREENPAPERS CIRCULAIR INKOPEN EN ONTWERPEN

Cirkelstad heeft diverse ­gesprekken gevoerd met koplopers om nieuwe thema’s te ­verkennen. In Greenpapers brengen zij verslag uit. Download de Greenpaper Circulair Inkopen en Greenpaper Circulair Bouwen die aan de basis liggen voor de twee nieuwe actieteams. 

Greenpapers

9/10/2020 NIEUWE ACTIETEAMS VAN START

Deze week zijn de actieteams van Platform CB’23 2020-2021 van start gegaan rondom de onderwerpen Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Met in totaal 125 inschrijvingen is de animo om samen te werken aan het opstellen van afspraken opnieuw groot. Op 5 oktober kwamen de groepen voor het eerst digitaal bij elkaar. Naast een introductie en kennismaking was er ruimte om verdere invulling te geven aan de scope en werkzaamheden van de twee actieteams.

In de werkgroepbijeenkomst van 8 oktober zijn de werkgroeptrekkers voorgesteld en zijn onderlinge afspraken gemaakt. De werkgroepen kunnen zo de eerste stappen zetten. Na deze intensieve openingsweek gaan de actieteams aan de slag om in juli 2021 leidraden op te leveren die bij zullen dragen aan een meer circulaire bouwsector.

StartActieteams 09102020

Materialenpaspoort dichterbij door praktijkervaringen en aanbevelingen infrabouwers en opdrachtgevers

Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat de theorie zoals opgesteld door Platform CB'23 in de praktijk getoetst wordt. Daarom heeft het opdracht gegeven om de belangrijkste lessen van de Materialen Expeditie te bundelen in een rapport. In dit initiatief hebben elf infrabouwbedrijven en negen opdrachtgevers een jaar lang geëxperimenteerd met het opstellen van een materialenpaspoort voor de infrasector aan de hand van veertien pilotprojecten. 

Lees het rapport 'Lessons Learned Materialen Expeditie'.

10/09/'20 TWEE NIEUWE ACTIETEAMS 2020/2021

Na een inventarisatie in de markt heeft Platform CB’23 twee nieuwe onderwerpen uitgekozen waarvoor sectorbreed behoefte is aan afspraken: Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Van oktober 2020 t/m juni 2021 gaan twee actieteams daarmee aan de slag. In het werk van de nieuwe actieteams zullen de eerdere leidraden van Platform CB’23 en reeds bestaande handreikingen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie e.a. verweven worden. Met de nieuwe leidraden die opgeleverd worden in juli 2021 zet de bouwsector een volgende stap naar een meer circulaire bouw.

Meer informatie over de actieteams. 

11/08/'20 PLATFORM CB'23 GAAT DOOR!

Ook in 2020-2021 willen we bijdragen aan een meer circulaire bouwsector, o.a. door twee nieuwe actieteams op te zetten. Deze teams vallen of staan ​​met gemotiveerde deelnemers die gezamenlijk de route naar circulair bouwen uitstippelen. Je helpt de bouwsector door jouw kennis en ervaring te delen. Jouw organisatie staat aan de basis van de afspraken die gemaakt worden over circulair bouwen, je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Doe mee en noteer 10 september in je agenda als de inschrijving geopend wordt!


17/07/'20 INTERVIEWS MET VOORZITTERS ACTIETEAMS

De Circulaire Bouweconomie heeft interviews afgenomen met de voorzitters van de actieteams Meten van circulariteit, Mantijn van Leeuwen, en van Paspoorten voor de bouw, Wouter van Twillert. Lees hier over de totstandkoming van en de aanbevelingen uit de Leidraden 2.0.:

02/07/'20 LEIDRADEN 2.0 GEPRESENTEERD

Op donderdag 2 juli zijn de Leidraden 2.0 van de actieteams Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw gepresenteerd. Tijdens een webinar in de ochtend werden de leidraden symbolisch overhandigd aan Edwin van der Wel, voorzitter van de Regieraad van Platform CB'23. Boukje van Reijn, vanaf de start betrokken bij Platform CB'23 vanuit NEN, interviewde Mantijn van Leeuwen, voorzitter van het actieteam Meten van Circulariteit, en Wouter van Twillert, voorzitter van actieteam Paspoorten voor de bouw. Het was hard werken voor de actieteams om de Leidraden 2.0 op tijd gereed te krijgen, maar we mogen trots zijn op het resultaat!

Download hier de Leidraden 2.0

Kijk hier het webinar terug

24/03/'20 Consultatieperiode conceptleidraden

Door de brede sectorvertegenwoordiging van deelnemers aan de actieteams van Platform CB’23 is er al een breed draagvlak voor de leidraden die worden geschreven. Om het draagvlak te vergroten, is er een openbare consultatieperiode zodat alle betrokkenen bij circulair bouwen de mogelijkheid hebben om input te geven voor de leidraden 2.0.

Belanghebbenden konden hun commentaar op de leidraad ‘Meten van circulariteit’ insturen in de periode van 24 maart tot en met 14 april 2020. Voor de leidraad ‘Paspoorten voor de bouw’ kon dit in de periode van 2 april tot en met 23 april 2020.

03/02/'20 Oproep: experts gezocht voor werkgroepen Platform CB'23

De actieteams van Platform CB’23 zijn goed op weg om Leidraden 2.0 te ontwikkelen voor Paspoorten in de bouw en het Meten van circulariteit. Het is niet meer mogelijk om in een actieteam deel te nemen, maar twee werkgroepen kunnen de inbreng van extra experts goed gebruiken. Ben jij de expert die meehelpt om de route naar circulair bouwen uit te stippelen?

• De werkgroep Datamanagement van actieteam Paspoorten voor de bouw zoekt iemand met verstand van BIM, datastrategieën, blockchain, of van een ander relevant proces of onderwerp met betrekking tot datamanagement. Meer informatie via Nan van Oldenbeek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

• De werkgroep Adaptief vermogen van actieteam Meten van circulariteit zoekt een GWW/Infra specialist met expertise op het gebied van aanpasbaar bouwen. Meer informatie via Suzanne Dietz (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

07/01/'20 Extra subsidies circulaire economie

Ga jij circulair aan de slag en zorg je voor CO2-reductie? In 2020 kun je een groot deel van je investering terugkrijgen! Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Al in 2030 willen we 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Om deze transitie te versnellen heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor circulaire projecten die in 2020 tot CO2-reductie leiden. Het is hierdoor nog nooit zo voordelig geweest om te investeren in circulaire oplossingen. In 2020 is er extra subsidie beschikbaar voor innovaties die de circulaire economie laten draaien. Klik hier voor meer informatie.

07/10/'19 Start van twee actieteams

De actieteams 'Paspoorten in de bouw' en 'Meten van circulariteit' zijn weer van start gegaan! De verslagen van de bijeenkomsten zijn op de actiepagina's te vinden. 

4/7/'19 Resultaten actieteams gepresenteerd

De eerste mijlpaal van Platform CB’23 is bereikt! Een jaar na de start van het platform heeft een brede vertegenwoordiging uit de bouwsector de eerste werkafspraken opgesteld voor circulair bouwen. Op donderdagochtend 4 juli presenteerden de actieteams Framework Circulair Bouwen, Paspoorten voor de Bouw en Meten van Circulariteit hun resultaten in het LEF future center. 

Lees hier het verslag van de bijeenkomst van 4 juli en download hier de opgestelde documenten.

9/4/'19 Conceptleidraden gepresenteerd

Op 9 april presenteerden de drie actieteams de conceptleidraden, de zogenoemde 80%-versie. Dit gebeurde op Building Holland in samenwerking met én op het podium van Cirkelstad tijdens het tijdsblok ‘Nationale circulaire werkafspraken’. Dit was tevens de aftrap van de zogenoemde ‘openbare consultatieperiode’. Tijdens deze periode t/m 10 mei kon input worden geleverd op de conceptleidraden en konden de actieteamdeelnemers peilen of de leidraden voldoende handvatten geven. 

3/7/'18 Startbijeenkomst

Op 3 juli is de aftrap gegeven voor drie actieteams voor het maken van Afspraken over circulair bouwen: Framework circulair bouwen, Paspoorten in de bouw en Meten van circulariteit. Daarnaast is als actieteam ‘Kennisdelen – en ontwikkelen’ het Leernetwerk Bouw & GWW van start gegaan, mede-georganiseerd door Rijkswaterstaat en PIANOo. Vertegenwoordigers van (semi)overheden deelden in het leernetwerk kennis uit de praktijk met elkaar en leerden samen over circulair en klimaatneutraal inkopen in de bouw en GWW.  

Bekijk hier het verslag van de startbijeenkomst.

Neem deel aan activiteiten van Platform CB’23 en geef vorm aan de route naar circulaire afspraken in de bouw!

Doorlopende activiteiten

Om te bepalen welke nieuwe activiteiten Platform CB’23 kan ondernemen, worden doorlopend behoeftes in relatie tot circulair bouwen geïnventariseerd. Het begrip ‘behoeftes’ omvat onder andere:

  • Het oplossen van belemmeringen in bestaande systemen bij het uitvoeren van circulaire praktijken
  • Het toegankelijk maken van kennis uit (bijvoorbeeld) best practices die onvoldoende verspreid raakt
  • Het aanpakken van ontbrekende afstemming in de keten

Wil je een bepaalde behoefte voorleggen? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Houd deze pagina in de gaten voor toekomstige activiteiten van Platform CB’23.

Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).