Platform CB'23 van start!

Op dinsdag 3 juli vond de eerste bijeenkomst plaats van Platform CB’23 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht. Op deze dag werden de eerste activiteiten van het platform aangekondigd.

Tijdens de plenaire opening lichtte Evert Schut van Rijkswaterstaat toe wat het doel van Platform CB’23 is en hoe het platform tot stand is gekomen. Hij stipte kort aan dat Platform CB’23 de week ervoor genoemd is in een Kabinetsreactie op de Transitieagenda Bouw:

Om [volledig circulair uitvragen in 2023] te kunnen realiseren, is een intensieve samenwerking nodig met de markt. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben daarom het initiatief genomen om het Platform Circulair Bouwen 2023 (CB’23) op te richten, dat zich richt op het maken van bouw-brede afspraken over onder meer nieuwe werkwijzen, uniformering en normeringen.’ Samen met hen geven De Bouwcampus en NEN invulling aan dit initiatief.

Evert sloot af met de vraag: ‘Voldoet Platform CB’23 aan een behoefte?’ Het feit dat er ruim 200 deelnemers aanwezig waren, leek dit te bekrachtigen. Boukje van Reijn van NEN gaf vervolgens uitleg over de drie werksessies rondom het maken van Afspraken over circulair bouwen. Tot slot nam Claartje Vorstman van Rijkswaterstaat het woord om de sessie omtrent circulair inkopen toe te lichten die door Leernetwerk Bouw & GWW vormgegeven werd in samenwerking met PIANOo. Het Leernetwerk circulair inkopen Bouw & GWW zal onder Platform CB’23 worden uitgevoerd vanwege de vele inhoudelijke raakvlakken.

Bekijk hier de presentatie die plenair gegeven is.

Bekijk het videoverslag van de startbijeenkomst. Deelnemers geven aan wat hun indruk is van het platform na het bijwonen van werksessies over circulair bouwen.

Deelnemers met diverse achtergrond

De deelnemersgroep bleek bijzonder divers: bouwers, producenten, onderzoeksinstituten, kennisinstellingen, belangenverenigingen, publieke opdrachtgevers en studenten gingen met elkaar aan tafel bij de vier verschillende werksessies:

    1. Framework circulair bouwennaar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders
    2. Paspoorten voor de bouweisen aan een geharmoniseerd raamwerk
    3. Meten van circulariteiteisen aan een uniforme meetmethode
    4. Leernetwerk circulair inkopensamenhang en integratie van circulair inkopen

Duidelijke behoefte aan definities en kaders

In de sessie Framework circulair bouwen ging het over het ontbreken van een standaard ‘taal’ rond het begrip circulair bouwen. Dat leidt tot discrepanties tussen stakeholders in de keten. Tijdens de discussies werd duidelijk dat er behoefte is aan definities, een gemeenschappelijke taal, een wijze waarop je gebruik van verschillende soorten materialen kan waarderen en aan duidelijke kaders. De bestaande frames voldoen op dit moment niet voor circulair bouwen. Zoals een van de deelnemers aangaf: ‘Als je bij bestaande paradigma’s blijft, kan je nooit tot circulariteit komen’. Tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte geuit aan uitwisseling van kennis en ervaring van lopende projecten. 

Raamwerk voor paspoorten

In de werksessie Paspoorten voor de bouw is er een voorzet gegeven om een raamwerk op te stellen met minimale eisen en kenmerken die in elk materialen- of grondstoffenpaspoort voor de bouw opgenomen zouden moeten worden. Momenteel worden verschillende (materialen)paspoorten van bouwwerken ontwikkeld en in gebruik genomen. Wat voorkomen zou moeten worden is dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden, dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste materialen, producten, et cetera en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt.

Marktbrede duidelijkheid over indicatoren

Bij de werksessie over het Meten van circulariteit is gesproken over hoe je circulariteit van een gebouw het beste zou kunnen gaan meten. Ook hierop zijn verschillende visies mogelijk. Het streven is tot een methode te komen die marktbrede duidelijkheid schept over de relevante indicatoren en bepaling van circulariteit, die onder andere te vertalen is naar een inkoopstrategie. De eerste kaders zijn tijdens deze werksessie besproken.

Behoeftes circulair inkopen in kaart gebracht

De vierde sessie was de kick-off van het Leernetwerk circulair inkopen dat dit jaar nog driemaal bijeen zal komen. Het kabinet heeft in 2018 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om via inkoop een impuls te geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Eén van die impulsen is de start van tien leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen, die georganiseerd worden door Rijkswaterstaat en PIANOo. Tijdens de levendige sessie zijn de behoeften van de deelnemers opgehaald, als basis voor de bijeenkomsten tot eind van 2018. Ook is de case van de verkeersleidingpost in Barendrecht van ProRail gepresenteerd en heeft de groep zich verdiept in het materialenpaspoort onder leiding van Rijkswaterstaat.

  • Bekijk hier de posters van de stakeholdersanalyse en van kennisgebieden die tijdens toekomstige bijeenkomsten van het Leernetwerk Bouw & GWW bijgewerkt worden.

Terugkoppeling

Deelnemers aan de sessies gaven bij de terugkoppeling aan dat ze graag de thema’s zo concreet mogelijk willen maken en een duidelijke gezamenlijke ambitie uitspreken om het niveau van circulariteit omhoog te brengen. ‘We moeten de lineaire economie opruimen en de imperfecties van de huidige niet meenemen naar de circulaire economie’ stelt een van de deelnemers. Een andere deelnemer roept de hele keten op om mee te denken, zodat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor alle partijen.

Geslaagde eerste bijeenkomst

Verschillende partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om de thema’s van de werksessies verder uit te werken. Tijdens de borrel gingen de inspirerende discussies verder. Vol inspiratie en ideeën kijkt Platform CB’23 terug op een eerste geslaagde bijeenkomst.

Na de zomer gaan de actieteams werken aan de verschillende (kaders voor) afspraken. Binnenkort wordt de inschrijving voor deelname geopend. In de loop van 2018 starten daarnaast ook andere activiteiten.

Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Foto's

SWF CB23 01
SWF CB23 02
SWF CB23 03
SWF CB23 04
SWF CB23 05
SWF CB23 06
SWF CB23 07
SWF CB23 08
SWF CB23 09
SWF CB23 10
SWF CB23 11
SWF CB23 12
SWF CB23 13
SWF CB23 14
SWF CB23 15
SWF CB23 16
SWF CB23 17
SWF CB23 18
SWF CB23 19
SWF CB23 20
Vragen? Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 015-2690391 (NEN).